باز باران باترانه با گوهرهای فراوان  رسید روز دیدار همکاران  همکاران بانشاط  دلسوز به حرفه خود آنانیکه تمامی مسائل مربوط به حوزه سردفتری را پیگیری میکنند

آری همکاران درحوزه وعرصه مجازی آماده باش قرارگرفته اند وبا کوله باری ازتخصص وتجربه برای دیدار لحظه شماری میکنند  این بار یزد آغوش بازکرده تا فرهیخته گان رسانه مجازی را درشهرزیباوتاریخی خود جای دهد  تلفنها به صدا درمیاید آقا نشست یزد چه خبر من خواهم آمد اگرماشین جادارد مرا یادت نرود

راستی دستورنشست چیست  احتمالا پیگیری مصوبان نشست ساری وتصویب اساسنامه وبقیه ماجرا

این بار  آقا میرزا احتمالا این روزها شب وروز ندارد گرد هم آوردن همکاران یزد برای برگزاری نشست  رزو هتل  ‘تدارکات  ومسائلی ازاین دست وبرنامه های احتمالی دیگر

وبلاگ نویسان آماده باشید که بزرگ پرچم دار عرصه مجازه درحوزه سردفتری منتظر است پس لازم است به بهترین شیوه وپربارتر ازقبل وبا اطلاعات کامل وداشته های خوب حضور یابیم چون هرچه این جلسات پربارتربرگزار شود همکاران ازبی تفاوتی زودتر خارج خواهند شد

امیدوارم همکاران عزیز هرکارغیر ضروری دارند کنارگذاشته وبه این امر ضروری بپردازند پس دیدارشهرستان یزد روزپنچ شنبه

 

باتشکر فراوان ازهمه همکاران استان یزد بخصوص جناب آقای طباطبائی عزیز

                                             ارادتمند ساداتی کردخیلی    ندای قلم