نظریه مشورتی کانون سردفتران در مورد بند ج تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

بسمه تعالی

ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران

سلام علیکم ، احتراما ، باستحضار میرساند در تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی سوالات و ابهاماتی بشرح ذیل مطرح میباشد که جهت طرح در کمیسیون وحدت رویه اعلام می گردد:

1- آیا بند ج تعرفه که با عنوان سایر خدمات ثبتی بیان شده است حق الزحمه محسوب می گردد یا حق التحریر؟ و مشمول کسر 40 در صد هستند یا خیر؟

2- نسبت به تصویر مصدق ضمائم استعلام ثبتی موضوع بند 299 مجموعه بخشنامه های ثبتی حق الثبت تعلق میگیرد یا خیر و در صوت مثبت بودن پاسخ در دفتر آمار عمل خواهد شد یا خیر ؟

3- حق التحریر اسناد واگذاری امتیازات تلفن و موبایل و پروانه ها و آب و برق و گاز و داروخانه و معدن و مشابه آنها مشمول بند 2 می باشد یا بند 3؟

4- حق الثبت تصدیق کپی اسناد و مدارک دفترخانه 5000 ریال است یا 2000ریال؟

5- با توجه به اینکه دریافت همه مبالغ از جمله مبالغ جزئی با pos عملا امکان پذیر نیست و قطعی شبکه هم بیش از حد معمول می باشد و چون تبصره 7 هم متضمن و مفهم اختیارمی باشد ، همچنین نظر به رای شماره 196-3/4/1386 دیوانعدالت اداری دایر بر اختیار سردفتر در نحوه وصول حق التحریر آیا دریافت حق التحریر و در آمد سایر خدمات با دستگاه کارت خوان اختیاری است یا خیر؟

6- چنانچه اسناد غیر مالی مثل رضایت و وصیت و تقسیم نامه وغیره با ذکر مبلغ در متن آنها به مالی تبدیل شوند تحریر آنها چگونه وصول خواهد شد؟

7- آیا تعرفه استعلام شامل اعلامیات دفترخانه به مراجع قانونی و اداره ثبت هم می شود؟

8- مفهوم متعهد سند ، مندرج در تبصره 2 چیست ؟

با تشکر جامعه سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی

 

بسمه تعالی

به : جامعه محترم سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی

از : دفتر حقوقی و حمایت قضائی کانون سردفتران و دفتریاران

با سلام

احترماً بازگشت به نامه شماره 99 مورخ 22/05/1390 موضوع در دفتر حقوقی کانون مطرح و نظریه دفتر مذکور به شرح ذیل اعلام می گردد

1) با عنایت به تعریف حقوقدانان از حق التحریر که آنرا ناظر به حقی برای تحریر سند ( نوشتن و مکتوب نمودن سند ) تعربف نموده اند خدمات ثبتی موضوع بند ج از شمول تعریف حق التحریر خارج و حق الزحمه تلقی می گردد

2) حق الثبت گواهی برابری فتوکپی با اصل آن طبق بخشنامه شماره152564/88 مورخ09/09/88 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 2000 ریال میباشد

3) حق التحریر صلح امتیازات آب و برق و گاز و تلفن مشمول بند سوم از قسمت اول بخشنامه حق التحریر(سایراسناد مالی)می باشد

4) پاسخ به شرح بند2 است

5) دریافت مبالغ مندرج در بخشنامه حق التحریر از طریق سیستم POS در دفاتر اسناد رسمی بلامانع است

6) تعرفه اسناد تعهد اقرار و وصیت در صورتی که مالی تلقی گردد مطابق قسمت اخیر بند سوم بخشنامه حق التحریر(اسناد مالی)محاسبه میگردد

7) مطابق قسمت14 بند ج تعرفه حق التحریر صرفاًتهیه استعلام برای هر یک از ادارات مستلزم دریافت مبلغ50000 ریال حق الزحمه است

8) متعهد سند مندرج در تبصره 2 تعرفه حق التحریر ناظر به تمامی اطراف  اسناد اعم از مالی و غیر مالی است که بنحوی در سند تعهد میسپارند مستنداً به رای وحدت رویه که طبق بخشنامه شماره 31876/50-و-ر مورخ 15/10/86 ابلاغ شده است

باکسب اجازه ازجناب آقای احمد لو