امروز هم مثل سایر روزها بیکار وبا استرس واخم واعتراض مراجعین روبرو بودیم وقتی مردم متوجه شدند کاری نمی توانند بکنند لطف کردند وزیرلب نمی دانیم ویا سعی کردیم نشنویم که چه میگویند دفتر را ترک کردند وسرمان خلوت بود خلوت تر شد به فکر افتادم یه جائی خواندم قراراست در5مهر امسال (92) انتخابات کانون سردفتران ودفتریاران مازندران  برگذار گردد به اکثر ویا تمامی وبلاگهای همکاران استان مازندران سرک زدم به غیر از وبلاگ جامعه که آن هم جلسه هیات اجرائی را منعکس کرده بود دیگر چیزی یافت نشد وبه نظر میرسد ثبت آنی نیز حرکت انتخابات کانون مازندران را کند ویا تبلیغات را تعطیل نموده است 

اعضای محترم هیات اجرائی که از همکاران فرهیخته از شهرستان بابل به بعد هستند وهمکاران عزیز سایر شهرها  ازقائم شهر وساری ومیاندرود ونکاو بهشهر وغیره انشااله درنیمه دوم حضورخواهند داشت  قراراست تلاش کنند انتصابات هرچه پرشکوه تر وبا اکثریت همکاران سردفتر ودفتر یاران برگزارگردد لذا برهمه همکاران است تلاش کنند وبا شرکت پرشوردرانتخابات کانون بتوانیم کانون وزین داشته باشیم 

لذا از وی پی ان عزیز وسامانه دوست داشتنی واینترنت گرامی تقاضای عاجزانه داریم  لطف فرمایند چند روز اجازه بدهید شاید بتوانیم انتصابات پرشور داشته باشیم البته با تقسیمات چندتکه ... البته بماند برای بعد