به نقل از سایت سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وبرابرسخنرانی ریاست محترم سارمان ثبت اسناد واملاک کشور اظهارداشت درقوه قضائیه چگونگی افزایش برخی ازاختیارات اداری به دفاتراسنادرسمی مطرح است لذا دفاتر دارای این ظرفیت هستندوی افزود:

همچنین در 6 ماهه نخست امسال قریب 11 میلیون ثبت رسمی انجام شده که در مقایسه با 6 ماهه نخست سال گذشته، 10 درصد افزایش داشته ایم و این در حالی است که علی القاعده در 6 ماهه اول سال درصد ثبت رسمی کمتر است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر شما سردفتران همت کنید و درصدد اصلاح فرآیندها و دسترسی آسان به خدمات باشید، حتی اگر حق التحریر را کمتر کنید، آورده شما افزایش خواهد یافت. وی افزود: من به طور مرتب در جلسه مسئولان عالی قضایی هم این نکته را که  دفاتر اسناد می توانند بخشی از امور اداری دادگاه ها را انجام دهند، گفته امو خوشبختانه امروز هم از طرف رئیس قوه قضائیه و هم مسئولان دیگر پذیرفته شده است که دفاتر اسناد رسمی  این ظرفیت را دارند که بخشی از امور اداری دادگاه ها را انجام دهند و این امر بسیار مفیدی است زیرا هم باعث اشتغال زایی می شود و هم راه اندازی امور اداری تسهیل می شود. تویسرکانی اظهار کرد: اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران باید با یک افق دید خیلی بلند و چشم انداز روشن و بزرگ به این موضوع بپردازند تا بتوانیم جایگاه لازم را که یک جایگاه مقتدر و ارزشمندتر از موقعیت فعلی است، به دفاتر اسناد بدهیم. وی خاطرنشان کرد: امروز مردم، مردم 30 سال پیش نیستند و اطلاعاتشان افزایش پیدا کرده است.

آنان می بینند که در جاهای دیگر چگونه خدمات ارائه می شود، پس ما باید درصدد اصلاح فرآیندها باشیم چون اگر ما به شکل 60 سال پیش خدمات را ارائه کنیم، طبیعی است که نمی توانیم از همه ظرفیت ها استفاده کنیم، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سوالاتی که گاهی به طور مثال در مورد بحث تعیین قیمت واقعی ملک مطرح می شود، در حال حاضر در خود قوه قضائیه هم مطرح است و در حال حاضر روی آن کا رکارشناسی انجام می شود. منتها گاهی ما می خواهیم مصالح دفاتر را مراعات کنیم ولی یک جو منفی علیه دفاتر ایجاد می شود. باید گفت اصلا دور از انتظار نیست که ظرف دو سال آینده حجم خدمات دفاتر اسناد رسمی دو برابر یعنی 100 درصد افزایش پیدا کند. دکتر تویسرکانی افزود: ما معتقدیم دفاتر اسناد باید به عنوان یک مجموعه واحد، تحت شبکه به طور آنلاین متصل به یک سرور مرکزی باشند و برای ثبت یک معامله فقط با ماشین کار شود یعنی اثر انگشت متعاملان اسکن شود، سردفتر امضای الکترونیکی داشته باشد و پرینت آن گرفته شود و هر معامله در سراسر کشور یک کد داشته باشد. در این صورت استعلامات به راحتی صورت می گیرد. معاون قوه قضائیه با بیان اینکه ما د رحال حاضر بانک های خودمان را راستی آزمایی می کنیم که چقدر به روز هستند، خاطر نشان کرد: هم اکنون کل دفترخانه های استان هرمزگان استعلاماتشان را از طریق کامپیوتر انجام می دهند و ما تا 100 درصد مطمئن نشویم که بانکها و دفترخانه ها به روز و مجهز هستند، این کار در تهران و استان های دیگر انجام پذیر نیست.

لازم بذکراست حال که این بستر دارد فراهم میشود همکاران ومسئولین کانون وجوامع سراسر کشور با اقتداروبادید مثبت به این قضیه نگاه کنند وپیشنهاداتی که سازنده باشد وبتوان راهکار مناسبی راجهت افزایش ظرفیت کار ازمحاکم قضائی ویاسایر ... انجام دادبرسی نمایند

لطفا نظرات وپیشنهادات ارائه گردد


به نقل از سایت سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وبرابرسخنرانی ریاست محترم سارمان ثبت اسناد واملاک کشور اظهارداشت درقوه قضائیه چگونگی افزایش برخی ازاختیارات اداری به دفاتراسنادرسمی مطرح است