به نقل از وبلاگ بنچاق

لیست آخرین تغییرات اعمال شده در سامانه ی ثبت آنی 
1- امکان فراخوانی و مشاهده ی عکس کارت ملی اشخاص حقیقی با ورود اطلاعات شماره سریال پشت کارت ملی در دفاتر اسناد رسمی استان قزوین به عنوان پایلوت آغاز شد و به تدریج در سایر استان ها قابل بهره برداری خواهد بود.
2- امکان اخذ مشخصات اشخاص حقیقی از پایگاه اطلاعات هویتی سازمان ثبت احوال، با ورود شماره ملی و تاریخ تولد، امکان پذیر است. در این حالت، چنانچه تایید شود که اطلاعات اخذ شده با اطلاعات مدارک هویتی شخص مطابقت دارد، مشخصات شخص (شامل نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره سریال شناسنامه، نام پدر) به صورت خودکار تکمیل می گردد.
3- پس از تایید نهایی اسناد توسط سردفتر، پیامک خودکار مبنی بر نهایی شدن سند، از طریق سامانه به اصحاب سند ارسال می شود لذا لازم است شماره تلفن همراه اصحاب سند در هنگام تنظیم سند اخذ و در سامانه وارد شود.
4- محاسبه هزینه اسناد خودرو خارج از فرم های تنظیم سند، در بخش امکانات فعال شده است.
5- در بخش تنظیم اسناد، چنانچه سند وکالتنامه ای مورد استناد قرار گیرد، وکالتنامه مذکور اعتبار سنجی شده و توسط سامانه، کنترل ها و هشدارهای لازم ارایه می شود.
6- امکان مشاهده متن حقوقی و شرایط وکالتنامه مورد استناد در بخش اشخاص، قابل بهره برداری است. بدین منظور پس از تعیین رابطه وکالت بین اشخاص و ورود اطلاعات شناسه و رمز تصدیق وکالتنامه مورد استناد، می توان از طریق دکمه "مشاهده متن حقوقی وکالتنامه" شرایط و متن حقوقی مندرج در وکالتنامه را مشاهده نمود.
7- امکان تعیین و تغییر اندازه فونت متون و شرایط حقوقی، مستقیماً در صدر این بخش نیز اضافه شد.
8- درمواردی‌که در اسناد غیرمنقول، نوع ملک، "سایر" انتخاب ‌شود، فیلدی جهت درج نوع ملک مطابق سند مالکیت تعبیه شده است.
9- گزارش‌ آمار کمیسیون تقسیم اسناد و صورت وضعیت کانون در بخش گزارش ها قابل بهره برداری است.