مطلع شدم همکارگرامی وفرهیخته جناب آقای سلیمی سردفتر 377سمیرم اصفهان ومدیریت وصاحب وبلاگ وزین 377اصفهان عصر روز جمعه درمسیر جاده اصفهان براثر حادثه رانندگی به کما رفته ودربیمارستان کاشانی اصفهان بستری می باشد طی تماس تلفنی  با برادر نامبرده آقای محمدسلیمی پس از عمل جراحی حال ایشان روبه بهبود می باشد لذا از همکاران ومردم شریف التماس دعا وازخداوند منان  شفای عاجل برای این همکار فرهیخته را خواستارم