بنا به اطلاع واصله همکارگرامی سردفتر 133آمل جناب آقای عباس صالحی درغم از دست دادن مادرخود به سوگ نشسته است 

مدیریت وبلاگ مصیبت وارده را به جنا صالحی وخانواده ایشان تسلیت گفته وعلو درجات را برای آن مرحومه خواستار است 

روحش شاد