درتاریخ 11/10/90 اعضای هیات اجرائی دردفتر3چالوس (دفتر جناب شادمان )به منظورپیگیری امور تشکیل جلسه داده وبقرارزیر اتخاذ تصمیم شد

1/باتوجه به نامه جناب آقای عادلی به ثبت کل ومذاکرات بعمل آمده مقرر شد مهلت ثبت نام تاتاریخ 20/10/90تمدید شود واطلاع رسانی ازطریق وبلاگ جامعه انجام پذیرد لذا همکاران محترم اعم از سردفترویا دفتریار میتوانند تا روز مذکور مدارک خود را به نمایندگان هیات اجرائی درمنطقه ویا به ادرس ساری خ فردوسی جنب بانگ ملی دفترخانه 341 ارسال نمایند

2/کلیه شرایط بقوت واعتبارخود باقی است لذا از کلیه همکارانی که سئول درخصوص تعقیر زمان ومکان انتخابات رادارند به استحضار میرساند مکان دربابلسر وزمان انتخابات همان روز جمعه 7/11/1390 با امید خدا باشرکت حداکثری همکاران برگزارخواهد شد

3/ مقرر شدهریک از سردفتر ویا دفتر یار شخصا درروز انتخابات شرکت نماید وهیچگونه نمایندگی ویا وکالت ازطرف سایرین حتی سردفترویا دفتریار مورد پذیرش نمی باشد

4/لازم بذکراست افرادی که قبلا ثبت نام نمودند به منظور برسی مدارگ وسابقه وغیره به اداره ثبت کل اعلام وبه محض پاسخ مراتب به کاندیدا واعضای هیات اجرائی ونظارت وسایر همکاران اطلاع داده خواهد شد

5/ ازکلیه همکاران گرامی استدعا دارم ازنوشتن هرگونه مطلب دروبلاگها ویا تماسهائی که برگزاری انتخابات رامختل کند وبهانه به دست عده ای که دنبال  برای برهم زدن انتخابات رادارند پرهیز نمایند

 

 

                                                            باسپاس

                              رئیس جامعه انتخابات سردفتران ودفتریاران

                                استان مازندران         ساداتی کردخیلی