بلاخره تمام شد وپس از کشمکش های فراوان بنابه اطلاع واصله بعد از یکسال ابلاغ اعضای هیات مدیره کانون سردفتران ودفتریاران مازندران صادر وبه ثبت استان ارسال شد

مدیریت وبلاگ به منتخبین واعضای اصلی وعلی البدل هیات مدیره کانون استان مازندران تبریک گفته و از مدیرکل محترم ثبت استان ومسئول محترم بازرسی وهمچنین سایر عزیزانی که زحمات زیادی متحمل شده اند وبا پیگیری مداوم بخصوص یکی دوماه اخیر باعث بقدرت رسیدن واجرای قانون شدند سپاسگزاری می نماید

امیدوارم با شروع بکار وفعالیت کانون گام عملی وموثری برای احقاق حقوق همکاران برداشته شود

اعضای اصلی وعلی البدل هیات مدیره کانون استان مازندران به قرار ذیل می باشد

اعضای اصلی

آقایان

  1. مهدی عادلی

  2. عطااله حیدرزاده

  3. رضاشعبانی

  4. رامین آقائی

  5. سیدرضارستمیان

    علی البدل

    آقایان

1-عباس عطاریان

2-ناصررستم نژاد

دفتریاران اصلی

آقایان

ا-حمیدقاسمی

2-حسین کیهانیان وعلی البدل آقای اسفندیارجمالی