ربیعی: با قراردادهای سفید امضا ‌برخورد می‌کنیم
 
وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی در اولین روز از هفته کارگر گفت: این وزارتخانه به بازرسین خود ابلاغ کرده است به محض مشاهده قرارداد سفید امضاء اقدام قضایی انجام دهند.