نظربه اینکه سال آینده برابر اعلام اداره کل ثبت استان باید اسناد آنی تنظیم ودراختیارمردم قرارگیرد تجهیز دفاتراسناد به سیستم کامپیوتری احساس شد وبا جلسه ای که با حضور رئیس بانک ملی استان وآقای عادلی رئیس جامعه واینجانب  انجام پذیرفت مقررگردید بمنظور تجهیز دفاتروارتقای سیستم نامه ای ازجامعه به بانک ارائه تامقدمات کارفراهم گردد لذا این مهم انجام وطی جلسات مختلف که دربانک ملی با حضورهمکاران رستمیان وموسوی برگزارونامه بانک ملی به تمامی شعب سراسر استان نیز ارسال شدودرنهایت  در روز دوشنبه راس ساعت 17:30  جلسه ای باحضور بنده ، جناب رستمیان وجناب موسوی در محل دفتر شرکت فن آوران مازندران با حضور مدیران آن برای توسعه وتجهیز دفاتر استان از محل وام بانک ملی برگزار شد و مقرر گردید مراتب از طریق مدیریت شعب بانک ملی استان و نیز شرکت مورد اشاره و اینجانبان پیگیری شود ،
1- مراتب اعطای تسهیلات به کلیه شعب بانک ملی در استان مازندران اعلام و همکاران محترم می توانند به شعبه بانک ملی که حساب دارند مراجعه ومقدمات دریافت تسهیلات و نیز مدارک مورد نیاز را آماده وبه شعبه تسلیم نمایند ومنتظر اقدامات بعدی از طریق همکاران فوق بمانند ،
2- مقرر گردید شرکت فاکتور خرید تجهیزات را به تعداد همکاران استان در اختیار اینجانبان قرار دهد تا تسلیم همکاران و النهایه به شعبه مربوطه ارائه گردد.
3- قسمتی از وام اعطائی الزاما بایستی صرف توسعه وتجهیز دفاتر همکاران که ذیلا می آید گردد، میزان ومبلغ  اولیه متعاقبا باطلاع همکاران میرسد ،
4- تهیه چک لیست اقلام مورد نیاز از سوی شرکت
5- نیاز سنجی همکاران برای تجهیز دفتر از سوی بنده و جناب موسوی و جناب رستمیان
ضمنا لیست اولیه اعلامی نیاز دفاتر که از سوی شرکت اعلام شده بشرح ذیل می باشد و همکاران میتوانند مواردی که درج نشده ومورد نیازشان می باشد را به اینجانبان اعلام نمایند:
سرویس اینترنت پرسرعت adsl  -  اسکنر -  pc - lap top -  پرینتر - دستگاه کپی - فکس - ارتقاء سیتمهای موجود - شبکه - برابر توافق اولیه قرار شد شرکت مدتی را بصورت رایگان به دفاتر خدمات رایگان ارائه نماید ( که مدت زمان خدمات رایگان ) فعلا بطور دقیق تعیین نشده انشاء اله بمحض توافق باطلاع همکاران گرامی خواهد رسید .
ضمنا مقررگردید چک لیست به تعداد دفترخانه های استان تهیه ودرروز انتخابات بین همکاران ارائه گردد تاچنانچه همکاران تمایل به استفاده ازاین مزایا رادارند بقید فوریت اعلام تا فاکتور تهیه دراختیارشان قرارگیرد وبامراجعه به بانک مربوطه نسبت به دریافت وام اقدام نمایند
همکاران در صورتی که سوالی داشته باشند میتوانند با شماره های زیر تماس حاصل نمایند
1- ساداتی - 2202744- 2202745
2- رستمیان -2210729 -2212788
3- موسوی گرمستانی - 3239600- 3237436
پیش شماره تلفنهای فوق 0151 می باشد .


قبلا ازهمکاری آقایان عادلی .رستمیان .موسوی . مالک مسئول اعتبارات بانک ملی استان  .شعبانی سردفترساری .باطنی سردفترنور. وسرکارخانم مسیان ازبانک ملی استان کمال تشکررادارد