قابل توجه همکاران محترم اسامی کاندیدای منطقه ای واستانی بعد ازتماسهای مکرر اینجانب با کاندیدا واعضای هیات اجرائی بقرارزیر اعلام میگردد بدیهی است اسامی حداکثر تا ساعت 14 روز پنج شنبه قابل تعقیر خواهد بود چنانچه کاندیدا قصد جابجائی را دارند تاساعت 14 مورخ 6/11/1390 حق خواهند داشت مراتب را به اینجانب اعلام دارند

منطقه یک (1)

منطقه ای :آقای رضا شعبانی سردفتر 38 ساری

استانی :آقایان 1/ سید رضا رستمیان سردفتر 128ساری 2/رشید عنایت تبارسردفتر115 ساری 3/ علی ااکبرحسینیان سردفتر154ساری 4/سید ابراهیم حسینی سردفتر124بهشهر

منطقه 2:

منطقه ای:آقایان 1/رامین اختیاری سردفتر122قائم شهر2/سعیدشریفی اسدی سردفتر42قائم شهر

استانی:اقایان 1/حبیبالله رضائی سردفتر12قائم شهر2/محمد علی (سیروس)مهدوی امیری سردفتر25قائم شهر

منطقه 3:

منطقه ای: آقایان 1/وحید رضا مهدوی امیری سردفتر 17 بابل 2/ سید حسین حسینی خلیلی سردفتر 14 بابل

استانی: 1/آقای عباس عطاریان سردفتر 77 بابل 2/خانم آذر بانو طیاری 119 بابل

منطقه 4:

منطقه ای: آقایان 1/ رامین آقایی سردفتر 49 آمل 2/ سید جواد موسویان سردفتر194 آمل 3/ مهدی نیک پور سردفتر 65 آمل

استانی: آقایان 1/ عطا ا... حیدر زاده سردفتر 43 آمل 2/کریم حق پناه سردفتر103 نور 3/ عزیزا...نهاوندیان سردفتر21 آمل

منطقه 5:

منطقه ای: آقایان 1/محمد حسن پاکدامن شهری سردفتر109 تنکابن 2/محمد درویش نیا سردفتر104نوشهر

استانی:آقایان 1/ مهدی عادلی سردفتر84 چالوس 2/رضاقلی جلالی فر سردفتر1 چالوس

لازم به ذکر است در برگ رای منطقه ای اسم یک کاندیدا برای هر منطقه قید می شود و در برگ استانی حداکثر اسم چهار نفر از کاندیدا قید خواهد شد

ضمنا هر سردفتر و یا دفتر یار حق خواهد داشت به نمایندگی از یک سردفتر یا دفتر یار منوط به اینکه هزینه مربوطه را پرداخت نموده باشد و در متن نمایندگی ( باسر برگ دفترخانه سردفتر غایب قید گردد به منظور شرکت در مجمع عمومی امضا اساسنامه و صورت جلسات و دادن رای جهت انتخاب هیئت مدیره)با امضا و مهر سردفتر ارائه گردد.

با سپاس

رئیس هیئت اجرائی انتخابات جامعه سردفتران ودفتریارن

استان مازندران                  ساداتی کردخیلی