مراسم بزرگداشت شهید عبدالله خادمی سردفتر دفترخانه اسناد رسمی یک مهاباد
شورای عالی‌جامعه‌مجازی‌دفاتراسنادرسمی ضمن اعلام وظیفه حضور در مراسم مذکور از قاطبه همکاران دفاتر اسنادرسمی در سراسر کشور برای حضور با شکوه خود و پاسداشت از مقام شهید حج دعوت به عمل آورده و برای آن سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان بردباری را مسئلت می نماید .
تعداد مشاهده: 40
تاریخ انتشار خبر: دو شنبه 21 دی 1394

 

بنام ایزد یکتا

 

هرگز نمیرد آن‌که دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما

 

اکنون که پس از پنج ماه امید و انتظار هفته گذشته پیکر مطهر همکار فرهیخته و ارجمند و گرانقدر ما شهید عبدالله خادمی سردفتر فرهیخته اسناد رسمی شماره یک مهاباد ، عضو کانون و جامعه سردفتران آذربایجان غربی و عضو تأثیرگذار شورایعالی و جامعه‌ مجازی‌ دفاتر اسناد رسمی به میهن بازگشته و در دل خاک پاک میهن آرام گرفته ، با آرزوی آرامش ابدی برای آن سفر کرده و عرض تسلیت مجدد به خانواده و بازماندگان آن فقید سعید و جامعه محترم دفاتر اسناد رسمی مجلس بزرگداشتی به یاد و در پاسداشت مقام آن شهید خدمتگزار و تسلی خاطر بازماندگان از سوی کانون سردفتران‌ و‌ دفتریاران تهران در روز یکشنبه مورخ  1394/10/27  از ساعت 16/30 در سالن اجتماعات کانون و اقع در خیابان استاد مطهری ـ روبروی خیابان سنائی برگزار می گردد . شورای عالی‌جامعه‌مجازی‌دفاتراسنادرسمی ضمن اعلام وظیفه حضور در مراسم مذکور از قاطبه همکاران دفاتر اسنادرسمی در سراسر کشور برای حضور با شکوه خود و پاسداشت از مقام شهید حج دعوت به عمل آورده و برای آن سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان بردباری را مسئلت می نماید .

شورایعالی جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی

                                                                                                                                                                                         1394/10/21