به نقل ازدانشنامه سردفتران
 
با توجه به تاکید اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران مبنی بر انجام زیر ساختهای کامپیوتری برای ثبت آنی و استعلام الکترونیکی و پیگیری عده ای از همکاران برای اخذ تسهیلات از بانک ملی جهت توسعه وتجهیز دفاتر اسناد رسمی استان و اخذ موافقت و  تصویب پرداخت تعداد 350 فقره وام به سران دفاتر استان و برابر تصمیم کارگروه موضوع  تسهیلات مورد اشاره مقرر شد در اولین مرحله هماهنگیهای لازم با شهرهای گلوگاه تا بابل انجام شود ، لذا نمایندگانی در شهرهای مورد اشاره تعیین و همکاران می توانند برای هماهنگی با این نمایندگان تماس بگیرند،
اسامی نمایندگان در شهر های مختلف :
 
 
1- گلوگاه و خلیل شهر - آقای پورنجف سردفتر 46 گلوگاه                 تلفن -- 01526228300
2- بهشهر رستمکلاء و زاغمرز - آقای حسینی سردفتر 124 بهشهر    تلفن -- 01525222370
3- نکاء -   آقای عمادی  سردفتر 96 نکاء -                                     تلفن -- 01525649519
4- سورک وساری - آقایان رستمیان و موسوی گرمستانی  سردفتران 128 و118 ساری
5- قائمشهر - آقای چشم پیام  سردفتر  220 قائمشهر                    تلفن -- 01232204145   
6- زیراب، شیرگاه و پل سفید آقای نصراله زاده سردفتر 225 زیراب      تلفن -- 01245357464
7- بابل و بندپی - آقای وحید قاسمی سردفتر 28 بابل                     تلفن -- 01112206488
8- بابلسر -  آقای صمدی سردفتر 143 بابلسر                                تلفن--  01125288187
 
 
باتشکر ازجناب آقای موسوی به لحاظ پیگیری واطلاع رسانی