اول اینکه پوزش مرا به خاطر اینکه بعد سال خدمت رسیدم ببخشید  کمی درمسافرت بودم

دوم عید باستانی واصیل ایرانی را به همه همکاران وخانواده محترمشان تبریک گفته وآرزوی سالی پربرکت وشاد برای همه دارم امیدوارم سال 91 سال حرکت به جلو با شتاب بیشتر درامر وبلاگ نویسان وسال همدلی وتعامل با سازمان ثبت وسایر دستگاهای مرتبط با دفاتر اسنادرسمی باشد

سوم اینکه همانطور یکه انتخابات کانون مرکز را پیش رو داریم انتخابات کانون مازندران نیز درسال جدید برگزارشود

چهارم تکلیف اسناد دولتی نه فقط اسنادبانکهای دولتی وهمچنین اسناد خودرو مشخص شود تا دربین همکاران که هوا کمی تا قسمتی ابری است عدالت نسبی برقرار وهوا صاف گردد