اولین جلسه وبلاک نویسان وفعالان عرصه مجازی سران دفاتراسناد رسمی استان مازندران در روز یکشنبه مورخ 27/01/1391ساعت 17درمحل جامعه سردفتران ودفتریاران مازندران واقع درساری جاده ساری قائمشهر جنب بیمارستان نیمه شعبان کوچه رفیعی برگذار می گردد

ازهمه همکاران  فعال درعرصه مجازی (سران دفاترودفتریاران ) استان مازندران دعوت بعمل میاید

لطفا حضور خود رادر وبلاگ ندای قلم ویا روابط عمومی جامعه سردفتران ودفتریاران مازندران اعلام ویا باشماره تلفن 0151/2202744و2202745 تماس حاصل فرمائید