حقوق شهروندی در تنظیم اسناد رسمی،‌ یکشنبه هر هفته در شبکه خبر بررسی می شود.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، برنامه ای با عنوان "صبح با خبر" یکشنبه هر هفته از ساعت 7:30 الی 9 از شبکه خبر پخش می شود که در هر برنامه یکی از موارد تنظیم سندرسمی در دفاتر اسناد رسمی مورد بررسی قرار می گیرد.
 
گفتگو پیرامون حقوق شهروندی در تنظیم اسناد مختلف از جمله ملک، اتومبیل، بانکی و .. ، یکی از بخش های این برنامه تلویزیونی است که با حضور یک کارشناس حقوقی انجام می شود.
 
همچنین در طول پخش برنامه و گفتگوی کارشناسی، به پرسش های مخاطبان و بینندگان این برنامه پاسخ داده می شود.
منبع : کانون سردفتران ودفتریاران