امروزروزبسیارمهمی درعرصه مجازی برای سران دفاتراسنادرسمی کشوراست روزبزرگ برای آدمهای بزرگ وافرادی که دلشان برای این حرفه میطپد و وقتشان را ازفرسنگها راه دورازاهواز جنوبیهای عزیز وخونگرم تا کردستانیهای غیور وپهلوان وآذربایجانیهای سختکوش ودوست داشتنی وازیزد وکویر بامعنای آن وهمجنین تهرانیهای شیرین سخن وکاردرست واصفهانی نصف شده ازجهان وهمسایه خوب وعزیزمان ازگیلان وسایر استانها وشهرهای کشور عزیزمان با استان مازندران قدم رنجه نمودندتا تصمیمات مهمی درجهت رشد وشکوفائی شغل خود داشته باشند

راستی چه زیباست وغرور آفرین خواهد بود وقتی می بینی عزیزان همکار برای اعتلای حرفه خود کمر همت بستند وازشهرهای مختلف تشریف آوردند آنانیکه ورودشان وحضورشان قطعی شد ازشهرهای  0

مهاباد--مرند--بوکان--اهواز--قم--پارس آباد--خوی--تهران--سمیرم اصفهان--تبریز--گیلان--رودهن--میانه--عباس آباد--فارس--یزد--خراسان --گلستان--تنکابن--و000

مدیرت وبلاگ ندای قلم ضمن خوشآمدگوئی برای این عزیزان آرزوی ساعاتی خوش وپربارهمراه با شادکامی  برای همکاران وخانواده آنان دارد ضمنا چون درحال عزیمت به محل مورد نظر جهت اسکان عزیزان هستم ازاینکه نام بغیه افراد ازشهرهای مختلف که بعدا به جمع ما می پیوندند ونامشان درحال حاضر عنوان نشده پوزش خواسته وبه امید خدا اسامی حاضرین درهمایش ونشست وبلاگ نویسان حوزه سردفتری را متعاقبا اعلام خواهم نمود

باامید دیدار ساداتی کردخیلی(شمه خستنه تن بلاره)