از طرف کمیته ورزش جامعه سردفتران ودفتریاران مازندران رکورد شکنی وقهرمانی بهداد سلیمی این دلاور مرد مازنی پهلوانی ازخطه سبز ببر مازندران را به همه ورزشکاران وورزش دوستان تبریک می گویم