اقرا باسم ربک . اقرا باسم ربک الذی خلق...

درست درهمین زمان بود مقارن با خاموشی چراغ علم ودانش وآزادی در روم یعنی قرن ششم میلادی که بزرگترین حادثه تاریخ به وقوع پیوست وشبه جزیره عربستان شاهد بعثت بهترین مخلوق خدا بود

ذکرهمه عالم و آدم شده یکسر             دردانه داور گردیده پیامبر

عید مبعث را به همه مسلمانان جهان وایران بخصوص همه همکاران تبریک میگویم