زلزله 2/6ریشتری شنبه مورخ 21/5/91درآذربایجان شرقی دل همه را به درد آورد واین اتفاق ناگوار میتوانست برای هرشهر وهریک ازهموطنانمان رخ دهد وظیفه انسانی همه ماحکم میکند به کمک هموطنانمان وبازماندگان زلزله اخیر برویم واگر حضور فیزیکی برای تسلی خاطر فراهم نسیت با کمک مالی هرچند مختصر شریک غمها ودرمان دردها شویم

خبر وقتی درد ناکتر می شود که اعلام می کنند بالغ بر300تن کشته و5000تن مصدوم شده اند به راستی وظیفه انسانی ما چیست وچه باید کرد ؟

مدیریت وبلاک  آرزوی علو درجات ازخداوندمنان برای درگذشته گان زلزله اخیر وابرازهمدردی با بازماندگان وشفای هرچه زودتر مصدومین حادثه وهمچنین آرزوی صبر وبردباری وشکیبائی رابرای بازماندگان دارد

پیشنهاد میگردد جامعه سردفتران ودفتریاران مازندران ویا کانون سردفتران ویا جوامع سردفتران ودفتریاران سراسر کشوربرای کمک به زلزله زدگان نسبت به جمع آوری کمکهای نقدی ازسران دفاتر ودفتریاران وپرسنل دفترخانه اقدام وباهماهنگی همکاران دراستان آذربایجان شرقی به کمک زلزله زدگان رفته تا دراین امر خداپسندانه وانسان دوستانه سهیم باشیم

لطفا همکاران نظرات وپیشنهادات خود را اعلام فرمایند