بر اساس اخبار رسیده از ... دستگاه پوز دفاتر اسناد رسمی به دلیل مشکلات در سوئیچ خزانه قطع و زمانی طولانی برای رفع این مشکل نیاز است 

دستگاه بعضی از دفاتر از کار افتاده برای واریز وجوه تا اطلاع ثانوی باید به بانک مراجه کنند 

زمان تقریبی برای رفع این مشکل بیش از یک هفته گفته شده است

حال باصدوربخشنامه های مختلف سعی درایجاد استرس به دفاتر را داشته باشید هرچند از20تلفن به شرکت سامان الکتریک شاید یک بار پاسخ دهند آن هم توپ را جای دیگه انداختن 

آقایان لطفا بفکر چاره باشید