جلسه صندوق همکاران استان مازندران

دهمین جلسه صندوق همکاران استان مازندران روز چهارشنبه مورخ20/2/91درشهرستان نور کیلومتر 5محمود آباد رستوران شاندیزمشهد مقابل پارک جنگلی راس ساعت 17 باحضور اعضا وغیر اعضا ی صندوق تشکیل میگردد

ازکلیه همکاران جهت شرکت وحضور درجلسه ومباحث علمی وحقوقی مرتبط با دفاتراسناد رسمی دعوت بعمل میاید

/ 1 نظر / 6 بازدید
دوست شمالی

سلام من که نتونستم بیام بگذریم مبلادصدقیه طاهره برشما مبارک