تنظیم سند وفوت موکل

سئوال یکی ازهمکاران

شخصی با ارائه وکالت بلاعزل تقاضا انتقال ششدانگ یکدستگاه آپارتمان رابنام خوددارد دفترخانه پس از اخذ استعلام ازمراجع ذیربط سند را تنظیم وثبت دفترنموده ووکیل وکالتا ازطرف موکل اوراق ودفتر را امضا مینماید متصدی مربوطه به خریدار(وکیل) می گوید فردا جهت تحویل مدارک مراجعه نماید ساعتی بعد احد از فرزندان موکل با ارائه مدارک اعلام میدارد پدرش (موکل) فوت نموده است نظربه اینکه سند تحویل نگردیده ورسید نیز اخذ نشده آیا سند صحیح است وتکلیف سردفتر چیست درصورت امضا ویا عدم امضای سند توسط سردفتر تکلیف چیست؟

/ 4 نظر / 12 بازدید
احمدي

با سلام بموجب بخشنامه هاي ثبتي اسناد بايد در يك جلسه به امضاءمتعاملين وسردفتر ودفتريار برسد وپس از امضاء متعاملين عدم امضاءسردفتر جايگاه قانوني ندارد تا نظر اساتيد چه باشد

موسوی گرمستانی

درود بر شما و همکاران چون تنظیم و ثبت سند فاقد اشکال است و قواعد ومقررات در تنظیم سند رعایت شده است سردفتر مکلف به امضای سند است و همانطوریکه همکار احمدی فرمودند سردفتر باید در یک جلسه سند را امضاء نماید، لذا قبل از امضا همکار محترم باید سند را امضاء فرموده و پس از امضاء نیز شکی نیست که باید سند را تحویل خریدار نماید .

اكبر قاسمي ثاني

باسلام وعرض ادب سوالي از محضر اساتيد محترم داشتم: سردفتري دو سال قبل وكالتي تنظيم نموده واز فوت موكل يا وكيل كه دو ماه قبل حادث شده اطلاع پيدا كرده ودر اين حين وكالت تنظيمي اش به منظوري تنظيم سندي به دستش رسيده حال با عنايت به اين كه محرر آن خود وي بوده ؛ ميتواند با خودكار قرمز ابطال ان را به علت فوت موكل حاشيه نويسي (اخبار) نمايد ؟ در مورد وكالت ساير دفاتر چطور؟

علی ساداتی کردخیلی

خیلی قشنگ بود دایجون