تبریک به استاد شعبانی

بنابه اطلاع واصله جناب آقای حاج رضا شعبانی سردفترمحترم 38ساری وریاست جامعه سردفتران ودفتریاران استان مازندران درآزمون دکتری حقوق خصوصی پذیرفته شده اند مدیریت وبلاگ ضمن تبریک به نامبرده وآرزوی توفیق روزافزون برای این استاددانشگاه

امیدورام ازخدمات حقوقی ایشان استفاده مطلوب بعمل آید

/ 0 نظر / 27 بازدید