وبلاگ نویسی وضرورت ورود همکاران به عرصه مجازی

امروزه اینترنت ابزارهای متعددی را برای ارائه خدمات وسرویسهای مختلفی در اختیار علاقه مندان خود قرارمیدهد وبامخاطبان خود ارتباطی پویاومناسب باشخصیت وفرهنگ برقرارمیکندازاین روست که یک وبلاگ باید تابع نظم خاص وسبک وشیوه خاصی باشد

لذا وبلاگ یک صفحه وب باقابلیت عموم مردم به آن است واولویت استقرارویا نشرمطالب براساس نظم خاصی شکل میگیرد

امروزه وبلاگ مثل یک روزنامه شخصی عمل میکند ومحتویات واطلاعاتی که بروی اینترنت منتشر میشودبینندگان مشاهده وسپس مطالعه ودرصورت لزوم وبراساس سلایق نظر میدهند

درسال 1992که همزمان با آغازفعالیت جهانی شبکه اینترنت وبلاگ نیز به ظهور رسید هر چند برخی می پندارنددرفاصله سالهای 1996تا1997تحول عظیمی درعرصه مجازی و اینترنت بوجود آمد و آن دست ازافرادی که دسترسی به جراید و مطبوعات نداشتند ازاین طریق نظرات خود را به مخاطبان خود میرساندند

معمولا امروز افرادیا گروهی که به مطبوعات وجراید وتلویزیون کمتردسترسی دارندازطریق وبلاگ ویا سایتهاواینترنت خبرها رادریافت ویامنتشر می نمایند واطلاع رسانی ازاین طریق بعنوان یک اشتراک دانش واطلاعات تعامل زیادی را بامخاطبان برقرارمی نماید

اصولاوبلاگ توسط کسانی یکارگرفته می شود که رسانه یاتریبون دراختیارندارند وسرعت وبلاگها زنگ خطری برای رسانه های سنتی است وعده ای وبلاگ نویسی را تمرینی برای دموکراسی میدانند هرچند ممکن است مخاطبان نظرات مختلف ومغایر هم داشته باشند وپاسخ لازم را ازهمین طریق برای یکدیگر ارسال می کنند وسعی میشود ادب ونزاکت دربیان مطالب رعایت شودورودروی یکدیگرقرارنمی گیرند تا با چوب وچماق عقایدشان را بیان دارند

در ایران بعنوان یک کشور باشاخص جمعیت جوان هرروز به آماروبلاگ نویسان افزوده میشودلذا بجهت سهولت بکارگیری ورایگان بودن آن وعدم دسترسی همه گان به روزنامه ها .صداوسیما برای بیان دیدگاهای خودحتی دیدگاهای تخصصی باعث رشد چشم گیر وبلاگ نویسان درایران شده است ازجمله این اقشار سران دفاتر اسنادرسمی هستندکه بلحاظ عدم دسترسی به جراید وبخصوص صداوسیما درشرایط خاص رویکرد مناسبی به سمت وبلاگ نویسی انجام داده اندهرچند نوع وبلاگ همکاران تخصصی وحقوقی است

لذاست که ضرورت ایجاد مینماید باتوجه به پیشرفت علم وگرایش آحاد جامعه علمی به سمت وبلاگ نویسی سران دفاتر نیز تحت قالب هرسردفتریک وبلاگ درعرصه مجازی فعالیت نمایندوباتوجه به اینکه اسنادآنی خواهد شد ودیدگاه سازمان ثبت اسناد واملاک وکانون سردفتران ودفتریاران نیز ضرورت ورود به عرصه مجازی را اعلام داشته اند پیشنهادمی شود سران دفاتر وقت بیشتری دراین زمینه داشته باشند

ازاین رو درسال 1390بابرگزاری اولین همایش وبلاگ نویسان درتهران گام مهم وموثری برداشته شد وبعد ازان نیز همکاران بسیاری مشتاق دراین عرصه رامشاهده کردیم پس ضرورت اقتضا میکند همه همکاران چه آنانکه به لحاظ شرایط سنی حوصله ورود به عرصه مجازی راندارند بلکه بعنوان سرشناس وباتجربه ومتخصص درامور حقوقی میتوانندکمک شایانی کنند وچه جوانترها که باورود مستقیم ودایرکردن یک وبلاگ گام موثری بتوانند بردارندولزوم داشتن هرسردفتربایک وبلاگ حس میشود ومطمئنم وبلاگ نویسی نه تنها باعث شکوفائی ورشد فکری سردفترمیشود بلکه برای احقاق حق حرفه وصنفی نیز میتواندمثمر ثمرباشدوتجربه بحث قانون رسیدگی به جرایم راهنمائی ورانندگی (اسنادخودرو) که مطبوعات صداوسیما وبه نوعی همه دست دردست هم دادند وبصورت یک طرفه با جنجال آفرینی قصد خاصی داشتند که خداراشکر با پیگیریهای مداوم همکاران ازهمین وبلاگها ودفاع نمایندگان مجلس وپیگیری سازمان ثبت وکانون حق پیروز شد

لذاست که انتظاردارم تاهمه همکاران وقت بیشتری را نسبت به ورود به عرصه مجازی بگزارند پس به امید روزی که هرسردفتر یک وبلاگ داشته باشد

/ 13 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
امینی

سلام و عرض ادب . هم با تأسیس وبلاگ موافقم هم با گذاشتن وقت بیشتر . هر چند این هر دو حوصله وافر می خواهد که نیست . امید است همکاران به این پیشنهاد بسیار خوب شما توجه کنند و کمی بر دغدغه های شفلی شان بیفزایند .

میرزا بنویس

سلام و عرض ادب بزرگوار ترویج این فرهنگ و تشویق و ترغیب همکاران نیاز به نشستهای بیشتر و اشاعه آن دارد و بنظر میرسد راهکارهای مناسب اندیشیده شود تا وبلاگهای سران دفاتر توسط بعضی از رسانه ها و مسئولین امر رصد شوند و مرجعی برای درج رئوس مطالب وبلاگهای به روز شده تعیین و همگی مکلف باشیم موارد مورد نیاز روز دفاتر را به ان مرجع ارسال نمائیم ضمن اینکه همکارانی که تخصص بیشتری در عرصه مجازی دارند به دوستان کمک کنند تا بنحو مطلوب بتوانند تیترها و مطالبشان را در موتورهای جستجو قراردهند تا عموما با اولین جستجو به وبلاگهای سران دفاتر وارد شوند و ...... از این حرفها که بگذریم سخن دوست خوشتر است ... از نشست بعدی چه خبر؟ مگر شما رئیس هیئت اجرائی نیستی برادر؟ اگر قرار است نشستی در شمال صورت بگیرد باید سریعتر اقدام کرد و اگر قرار نیست بفرمائید مقدمات در یزد فراهم گردد

سیاوش چشم پیام

آقا سلام.ما که عمری نوشتیم بهتر دیدیم که ننویسیم و بخونیم!!.در خصوص جلسه اردیبهشت هم اگر در مازندران باشه من با اینکه نمینویسم کاری ندارم و برای دیدن گل روی میرزا میام.

همکار

آقاسلام وعرض تبریک عیدهرچند دیر بانظرشماکاملا موافقم بخصوص بانظر طباطبائی عزیز ضمنا اردیبهشت نزدیک است وبه نظرم بهترین فصل هم برای شمال همین فصل است مابی صبرانه منتظریم به امید دیدار

سردفتر

سلام ضمن موافقت آرزودارم این مهم زودتر اتفاق افتد

حسینی تهران

همکارگرامی سلام خوشحال شدم واستقبال از پیشنهادت امیدوارم هرچه زودتر بستر فراهم شود وسران دفاتر یک جا جمع شوند وخبرهای خود را به هرطریقی یا بقول آقای طباطبائی خبرهارا به روزنامه ها برسانیم چون اصلاح قانون دفاتراسنادرسمی درمجلس مطرح است وعزم همگانی را میطلبد

اکبری

سلام سید بسیارعالی میشود اگراجرائی شود به امید آن روز

پيرمحمدي

خداوند براي هر نياز بشر پاسخي قرارداد چنانكه براي گرسنگي انسان غذا، براي تشنگي آب و براي .... و خدواند انسان را ناطق آفريد و خداوند انسان را آزاد آفريد و خداوند به انسان آزاد انديشديدن آفريد و انسان نيازمندترين موجود شد براي ابراز نظر و عقديه و ابراز انديشه و تبادل انديشه و خداوند ابزار اين ابراز را در اختيار او قرار داد كلام ، بيان ، قلم و شبكه جهاني ، سايت ، وبسيات و وبلاگ. اينها پاسخي بود به اساسي ترين ويژگي و نياز انسان يعني آزادي انديشه وكلام و شبكه جهاني (اينترنت) دريايي است براي سيراب كردن عطش عقديه و انديشه انسانها

پيرمحمدي

چه خوب ميشد در اصلاحيه قانون دفاتر، هر دفترخانه ملزم به داشتن يك سايت ، وبسايت يا وبلاگ طبق معيارهاي مشخص، به عنوان دريچه اي جهت تبادلات صنفي ، علمي و ارتباط با مراجعين ، يكديگر و ساير نهادها ميشد .