جلسه کمیته پارلمانی کانون سردفتران ودفتریاران مازندران

 

 

 

جلسه کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران مازندران راًس ساعت 16 روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم فروردین یکهزارو سیصد و نود و چهار در محل کانون سردفتران و دفتریاران  استان مازندران تشکیل گردید .

در ابتدای جلسه مسئول کمیته پارلمانی استان  جناب آقای سید موسی ساداتی کردخیلی توضیحات مبسوطی در خصوص دیدارهای نوروزی اعضاء کمیته و اعضاء محترم هیاًت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مازندران با نمایندگان محترم مجلس آقای دکتر  سید رمضان شجاعی نماینده محترم مردم ساری و میاندورود و آقای سید هادی حسینی نماینده محترم قائمشهر – سوادکوه – جویبار – و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی    و همچنین دیدار با مدیرکل محترم دادگستری استان جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی تقوی فرد  و   رهنمود های ایشان و دیدار با مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان جناب آقای ولی عبدی کمیشانی ارائه دادند و سپس جناب آقای رامین آقائی   عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران  استان مازندران نیز  مسائلی در خصوص چگونگی شکل گیری کمیته پارلمانی و راه کار ها و نظرات هیات مدیره  کانون  اعلام داشتند  و سپس سایر اعضاء پس از بحث و تباد ل نظر اقدام به  تصویب شیوه نامه اجرائی کمیته پارلمانی جهت پیشبرد اهداف آن بشرح ذیل نمودند 

 

بنام خدا

شیوه نامه اجرائی کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران  استان مازندران

در اجرای مصوبات هیاًت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مازندران مبنی بر تشکیل کمیته پارلمانی برای کانون شیوه نامه کمیته پارلمانی بمنظور تحقق مطالبات سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران در جهت جلب مشارکت همه نخبگان در این حرفه بمنظو ارائه نظر و پیشنهاد و اثر بخشی بر افراد  و مسئولین و نمایندگان در سطح استان و کشور و با توجه به حجم قوانین ، آئین نامه ، دستور العمل – بخشنامه ها و سایر امورات مرتبط با قوه قضائیه  ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، دفاتر اسناد رسمی با در نظر گرفتن شان و منزلت و جایگاه کاتب بالعدل  در کشور با رعایت مراتب ذیل تنظیم گردید که تمامی اعضاء مکلف و متعهد به اجراءمفاد آن می باشد .

1 - بحث و بررسی پیرامون مشکلات و مسائل مربوط به دفاتر اسناد رسمی

2 – بررسی طرحهای پیشنهادی و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی و عندالزوم اخذ مدارک و پیشنویس آنها

3 – پیگیری امورات مربوطه از طریق کمسیونهای مختلف مجلس و عندالزوم حضور در کمسیون با هماهنگی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

4 – پیگیری و بررسی کلیه قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها ، دستورالعملهای مربوط به دفاتر اسناد رسمی

5 – کنترل و بررسی راهبردی قوانین مربوطه

6 – تطبیق و الزامات قانونی و شرعی لوایح و طرحهای مربوطه

7 – همکاری و هماهنگی با سایر کمیته های کانون بخصوص کمیته حقوقی بمنظور برسی چگونگی تدوین و اصلاح قوانین مربوطه

8 – پیگیری و تشکیل جلسات متعدد با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی – ائمه جمعه و مسئولین کشوری و استانی و ارائه نقطه نظرات به ایشان و کسب نظرات از ایشان

9 –  در صورت فراهم شدن امکان حضور اعضاء کمیته پارلمانی در مجلس شورای اسلامی در کمسیونها و یا تشکیل جلسات در نزد مراجع و شخصیت های استانی و کشوری اعضاء کمیته باید حضور یافته و اولویت اصلی برای آن قائل شوند .

10 -  ارائه گزارش جامع و کامل به هیاًت مدیره کانون استان

 

 

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران

 

/ 0 نظر / 35 بازدید