شروع تبلیقات کاندیدا

نظربه تماسهای مکررکاندیدای محترم درخصوص محدودیت زمانی برای تبلیقات ومعرفی خودبه همکاران وباتوجه به اطلاعیه های قبلی وهمچنین ارسال اسامی به هیات محترم نظارت وبه لحاظ اهمیت وحساسیت موضوع تبلیقات کاندیدای محترم اعم ازسردفترودفتریار ازروزدوشنبه مورخ 26/10/1390شروع وتاساعت 24 مورخ 5/11/1390ادامه خواهد داشت

بدیهی است ضمن تقاضا ازتمامی کاندیدای محترم به رعایت واجرای مقررات وحفظ شان واخلاق سردفتری ودفتریاری درصورت بروز هرگونه تخلف ویا اعلام مواردی ازطرف هیات محترم نظارت باهریک ازموارد اعلامی برخورد خواهد شد

 

                                                           باسپاس

                          رئیس هیات اجرائی انتخابات جامعه سردفتران ودفتریاران

                          استان مازندران                 ساداتی کردخیلی

/ 3 نظر / 6 بازدید
همکار

سلام اقای رئیس چرا دیراقدام کردید دیگران درشهرهای مختلف جلسات متعدد گزاشتند وحتی دریکی ازشهرستانها رئیس ثبت دخالت کرده وباسران دفاترجلسه گزاشت

همکاری

سلام اقای رییس : فکر نمی کنید رییس یک اداره نمی تواند از موقعیت خود وبودجه اداری برای این کار به نفع یک یا چند کاندید تبلیغ کند؟ بیت المال را برای امور اختصاصی در اختیار ایشان قرار نداده اند. لطفا" به نحو مقتضی جلوی این بی قانونی بایستید.

همکاری2

اقای ساداتی برادر من خونت مباح شد.چرا مدارک ناقص برای این هیات نظارت فرستادی؟‌کاری کردی که سایت تورا هم از لیست سایت های مجاز برای اطلاع رسانی حذف کردند .مگر هیات محترم نظارت این حق را ندارد که راسا" از ثبت استعلام کند که سابقه کاندیدهااز نظر مدت اشتغال و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا چگونه است؟ که اینگونه به هیات اجرایی توهین اشکار کرده واعلام کرده که اطلاعات ناقص است. از طرفی همه کاندید ها را تهدید کرده.مسوول این بی حرمتی به همکران کاندید کیست؟ یا شما یا اقای عادلی که همه کار ها را به ثبت کشاندویا هیات محترم نظارت که به دلایل نامعلوم از ایفای وظیفه خود که همانا استعلام از ثبت است عمل نکرده است. متاسفم که این گونه با همکاران رفتار می شود.راستی چه خبر از خرید ساختمان جامعه در منطقه غرب استان.