نکته این هفته

هیچ اهرمی همچون بردباری وامید نمی تواند مشکلات را از پیش پایت بردارد

 

 

 

اگرهمه آرزوها برآورده می شد

دیگر هیچ آرزوئی برآورده نمی شد

/ 3 نظر / 17 بازدید
ویولون

بســلـامــتی خُـــدا ☪ در هیـــآهــوی زنــدگــی دریــآفــتمـ چــ ه دویــدن ـهایــی کــ ه فقــط پـاهـآیــمـ را از مــن گرفــت در حــالیــکــ ه گویــی ایســـتـآده بودمـ... چـــ ه غصــه ـهــایی کــ ه فقــط باعثــ سپیــدی مویــمـ شُــد در حــآلیــکـــ ه قصــ ه ای کودکــآنــ ه بیــش نبـــود دریــآفــتمـ کســی هســت کــ ه اگــر بخــوآهــد میشـــود و اگــر نخــوآهــد نمیــشود.. کــآش نــ ه میــدویــدمـ و نـــ ه غصــ ه میــخوردمـ .. فقــط او را میــخوانـــدمـ بــ ه همیـــــن ســــآدگــی [گل]

شکوهی 18 مهاباد

با سلام و عرض ادب دوست من آنجا که همه مثل هم فکر میکنند ،هیچ کس خیلی فکر نمیکند . چرا که ارزش انسان به افکار و باور های اوست . با تشکر