قابل توجه همکاران سران دفاتر اسنادرسمی سراسر کشور

طبق قانون بودجه رعایت موارد زیر از1394/1/5برای کلیه دفاتراسنادرسمی لازم الاجراست

1--بموجب تبصره 21قانون بودجه استعلامهای ثبتی درون شهری 300000ریال وبرای مناطق غیرشهری 100000ریال افزایش داشته که درنتیجه برای استعلام ثبت برای هرسند (هراستعلام ) همراه با ارزش افزوده درون شهری مبلغ 454500ریال وغیرشهری مبلغ 254500ریال دریافت گردد

2-- مالیات ارزش افزوده برای کلیه اسناد مبنای 9درصد محاسبه گردد

/ 3 نظر / 92 بازدید
م

به استناد کدام بخشنامه ؟

کلاه قرمزي 94

سلام سايت جالبي داريد به ما هم سر بزنيد http://kolahghermezi94.ir/