نکته این هفته

کسانی که با افکار عالی وخوب دمسازند

هرگزتنها نیستند

 

 

عشق همان چیزی است که به شما امکان می دهد

بارها وبارها متولدشوید

/ 3 نظر / 23 بازدید
علی اکبر حسینیان 154 ساری

مادر دکتر شریعتی به او گفته بود : عشق بازی یک شب است و پشیمانی از آن هزار شب و دکتر گفته بود : و من هزار شب است که پشیمان شده ام که چرا یک شب هم عشق بازی نکرده ام و حالا آقای ساداتی شما بگوئید چند بار متولد شده اید

دفتریارکاتب

کاش میشدفقط عشق داشته باشم.خداپرسد:دیگرچه میخواهی ومن بالبخندی ازسررضایت آهسته نجواکنم دیگرهیچ نمیخواهم،همین کافیست آخرباداشتن عشق همه چیزتکمیل است.کاش...

ساروی ایراندوست

سلام سید فرمودید بعد از خواب متوجه می شوید متولد شده اید سوال این است از مشکلات عالم قبل (قبل از خواب )و دردسر های ان هم چیزی بخاطر می اورید عشق ماخوذ از گیاه عشقه است برای گیاه خوب است به هر چیزی می چسبد و حرکت می کند ایا فکر ان چیزی را که گیاه به ان می چسبد و مانع تحرک و کمال او می شود کرده اید پس در عشق هم نوعی نژاد پرستی است