تقسیم اسناد واستراتژی ثابت برای آن

قابل توجه همه فرهیختگان ونخبگان حوزه سردفتری لازم است برای تقسیم اسناد استراتژی ثابت ومشخص و مدونی تعیین گردد هرچند تقسیم اسناد را به 2بخش معرفی کردند

1- تقسیم اسناد دولتی وبانکهای دولتی وسایراسناد دولتی که مصوبه قانونی دارد

2- تقسیم اسناد خودرو وسایر بانکهای خصوصی وغیردولتی که خرد جمعی وحس همنوعی وایثارهمه همکاران را می طلبد

لذا عدم برقراری عدالت وتقسیم وتوزیع نا عادلانه اسناد دربین سران دفاتر باعث شده تا همکاران ازهم دور باشند وعده ای درخدمت قانون بعنوان مجریان قانون وفرامین دستورالعملها وبخشنامه ها ازسیاست ثبت وسایر نهادهای مرتبت پیروی کنند وعده ای قوانین را دور بزنند ویا آنچه منافع خودشان را تامین میکند گردن نهند ومابقی را رد نمایند آنچه درفضای فعلی سران دفاترملموس است تضاد  بین تقسیم اسناد به شیوه دیوان سالارانه ویا دخالت سایر ارگانها ودخالتهای بیرونی درشیوه ونحوه تقسیم اسناد است بعنوان مثال دریک شهر همه سران دفاتر آن شهر عوارض می پردازند ویا عوارض خودرو واملاک رابه شهرداری هنگام تنظیم سند دریافت می دارندولی مشاهده میشودشهرداری اسنادرا به دفترخانه خاص ارسال میدارند

همین موضوع درخصوص اسناد بنیادمسکن وشهرسازی و اداره راه ومنابع طبیعی وسازمان آب وفاضلاب وشرکتهای نفت وگاز وسایر ادارات دولتی نیز بدین نحو عمل می شود

لذاشایسته است تمامی اسناد البته دولتی اعم ازبانکها - شهرداریها- نفت وگاز- وسایر ادارات بنحوی ازانحا با دفاتراسنادرسمی ارتباط پیدامیکنند بین دفاترتقسیم شود واین شیوه توزیع عادلانه اسناد است حال چگونگی ونوع ونحوه تقسیم باید برنامه ریزی ومدیریت شود صرفنظر ارعدم رعایت برخی از دفاتر به به توزیع عادلانه تقسیم اسناد برخی ازادارات با عدم تمکین به قوانین وفرامین قانونی باعث محدود شدن آزادی وامنیت شغلی سران دفاتروسلب وعمدتا نارضایتی وناراحتی ازوضعیت شغلی سران دفاتر هستند همچنین درآمد کم وعدم توازن مسئولیت بادرآمد بیشترین رنجش خاطر همکاران رافراهم نمودوبدیهی است بدون اعمال واجرای مدیریت مدرن ودانش محوروعدم اجماع نخبگان دراتخاذ یک سیاست واضح ومعیین وفقدان یک استراتژی مناسب هرگزکارتقسیم اسناد به سرانجام نخواهدرسید

لازم است بمنظورشکستن انحصاردرتوزیع ناعادلانه اسنادوایجاد قوت قلب وامید به دفاتر بلحاظ اینکه موضوع تقسیم اسنادمربوط به حقوق عمومی است وبادرنظرگرفتن مواردذیل الذکرهمکاران واساتید ونخبگان راه حل مناسبی برای این هدف مهم ارائه فرمایند وتاراه کارمناسبی اتخاذ گردد یقینا با تقسیم اسناد با شیوه مناسب ومدیریت درست همه منتفع خواهندشد

1- ایجادعدالت بین دفاتروامنیت شغلی وحفظ وشئون سردفتری

2- مسدود شدن راه های غیر قانونی درتنظیم اسناد خصوصا خارج کردن دفتر ازوضعیت موجود

3- حکومت قانون بجای رابطه وبستن ارتباطات غیرمنطقی وغیرمتعارف

4- جلوگیری ازجعل وسفید امضا دراسنادخودرو وجلوگیری ازبهانه دادن به نااهلان

5- کسب درآمد روزی حلال بدون دخالت وتعیین تکلیف عوامل خارجی

6- ازبین رفتن انگیزه تخلف دردفاتراسنادرسمی  

لذاشایسته است همکاران با راه کارمناسب ما رادررسیدن به هدف بلند یاری نمایند باشد تا با تعامل وتامل وپذیرش این نکته همه با هم همکاریم وضرورت اتحاد ووحدت لازمه پیشرفت درحوزه سردفتری است  نظرات خود رابیان دارند

/ 16 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
باران

با سلام به تمامی همکار سردفتر به نظر من بهتر شیوه برای تقسیم اسناد این است که تمامی همکاران یک نفر را منتخب نموده وبا در اختیار گذاشتن سامانه به آن فرد تمامی اسناد اعم از دولتی وغیر دولتی وخودرو تقسیم شود (بغیر از گواهی امضا) ویک نفر از جامعه بعنوان بازرس ومسول کمیسیون تقسیم اسناد بر آن نظارت نمایند وبه نظر من اگر دوستان همکار وریش سفید یش قدم باشند به نتیجه مثبتی خواهیم رسید

همکار

سلام سید پیشنهاد دارم اگر همکاران همت کنند وبا تقسیم اسناد به شیوه مناسب وصحیح اقدام کنند خوب است لازم است یک نامه ای از طرف اداره کل ثبت به تمامی واحدهای ثبتی نوشته شود تابازرسان هنگام بازرسی ازدفاتر کلیه اسناد دولتی را بررسی نمایند درصورت تخلف گزارش شود ونامه قید گرددکلیه دفاتر مکلف با اجراباشند

سردفتر

سلام سه باره اقای رییس:خیلی چاکریم لطفا" این 5دفتر خانه ساری که سند انتقال اجرایی در انها پخش می شود را نام ببریدتا همه بدانند که اصل تقسیم این نوع سند اشتباه محض است همانگونه که اقای طباطبایی گفتند.

احمدلو

همکار گرامی سلام با عنایت به تشکیل سومین نشست وبلاگ نویسان حوزه سردفتری در آبان ماه و و لزوم نظرخواهی همکاران عزیز نسبت به اساسنامه حوزه مجازی سردفتری که در دستور کار نشستهای ساری بود و ادامه و تعیین تکلیف آن باید در نشست یزد ( 12 آبان ماه) مشخص شود خواهشمند است با مراجعه به وبلاگ حقیر بنشانی http://notary11.blogfa.com و یا بنشانی http://neshast.persianblog.ir و دانلود اساسنامه تصویب شده توسط هیات بررسی ؛ در خصوص محتوای آن اظهار نظر فرمایید تا در طرح اصلاحی اساسنامه مد نظر قرار گیرد

احمدلو دفتر 11 مرند

سلام بر جناب ساداتی عزیز بنده به نوبه خود تشکر می کنم به خاطر طرح مطالب که نسبت به سایر موضوعات متفاوت بوده و می طلبد که اهتمام بیشتری بدانها بشود همکار عزیز بنده معتقدم طراحی هر شیوه ای بدون داشتن ضمانت اجرایی قانونی و قوی محکوم به شکست است چرا که امکان بازخواست قانونی سردفتر متخلف که امروزه کم نیستند وجود نخواهد داشت مگر اینکه همکاران یک شهرستان تماما جمع شده و برای خود شیوه نامه ای تنظیم و خود را اخلاقا مقید به اجرای ان نمایند که چنین امری نیز تقریبا محل است چرا که شاید نتوان جمع سردفتری را پیدا نمود که نسبت به چنین موضوعاتی اخلاقا پایبند باشد ژچرا که علی رغم وجود قانون برخی ها از اجرای ان شانه خالی می کنند چه برسد که زمانی که قانونی در میان نباشد

سردفتر

نه دیگه نشد توپ را به زمین دیگران نینداز اون 5 دفتر کدامند وبا چه ضابطه ایی بین ایشان تقسیم می شود را بفرما وبیان کن تا اون موقع مستندش را هم تقدیم نمایم .از طرفی الزام به تنظیم سند انتقال اجرایی اساندی که اجراییه صادر شده است نظری یا با نظر شخصی نیست .که داد همکارانت را در اورده ولی رعایت نم کنند..و شما بی تفاوتی.

باران

با سلام خدمت آقای سردفتر از تعدادی از اسناد که جنابعالی بر شمردید سندهای کمیته امداد -صندوق مهر امام رضا -بویژه گواهی امضا سازمان نظام مهندسی را که در حال حاضر در شهر ساری فقط یک نفر داره انجام می ده وحتی وقتی به سازمان نظام مهندسی مراجعه می کنی می گویند ما با آن دفتر قرارداد داریم خوب است آنان مد نظر قرارگیرند

عباسی- دفتر 15

سلام بر شما استفاده کردیم ولی تجربه کردیم این تقسیم اسناد ، موضوع جالبی می شود! شمشیر زدن در میدان جنگ از کسب روزی حلال آسان تر است(امام صادق-ع-) 0

افای ساداتی سلام راهکار هایی که پیشنهاد می شود باید با همراهی و از خود گذشتگی همه همکاران جنبه عملی پیدا نماید وگرنه من و دوستان ورودی 87از ابتدا بدنبال این کار بوده ایم اما متاسفانه بعلت عدم همکاری برخی همکار تمامت خواه عملی نشد ان شا الله اینبار عملی شود

علی اسفندیاری 342ساری

سلام سید عزیز عقیده ام را فرستاده ام اما بدون اسم بوده امیدوارم موفق باشید