یکی به فکرباشد

آقایان /خانمها

مسئولین / بخصوص مدیران /رئیس های واحدهای ثبتی / بازرسان یکی به فکرباشد چون درشهرما

 

 

 

 

 

 

بیدادمی کند واین موضوع را نقاش /قصاب/ راننده تاکسی/ بنا/ آرایشگر/ همه وهمه اطلاع دارند ولی مسئولین یکی به فکرنیست

آبروی دادگستری ودستگاهای اطلاعاتی  وثبت وسردفتر با عمل یک عده خاص درخطر است یکی به فکر باشد

/ 1 نظر / 26 بازدید
شکوهی 18 مهاباد

با سلام و عرض ادب دوست من متاسفانه همان گونه است که به وضوح از نا نوشته هایتان برداشت میشود ، و همانگونه که در متن هم بدان اشاره شد همگان میدانند ولی ... مسئولین در این خصوص اقدامی نمیکنند ، خطرناک ترین اینگونه عملیات نامیمون زمانی خواهد بود که دفتر سردفتر از چرخه دفاتر حذف گردد ، آنگاه است که برای این روز غبطه خواهیم خورد ، مگر اینکه مسئولین و صاحب نظران جایگزین دفتر ثبت را طوری تعبیه کنند که جایی برای عرضه اندام سودجویان این حرفه که همه چیز را در نقش مادی این حرفه میدانند وجود نداشته باشد .با تشکر