برنامه آموزش مرخصی الکترونیکی سران دفاتر اسنادرسمی مازندران

بنابه اطلاع واصله بمنظورآموزش برنامه مرخصی سران دفاتراسنادرسمی مازندران توسط کمیته آموزش کانون مازندران برنامه آموزش مرخصی الکترونیکی به قرارذیل اعلام گردید

1- ساری تا گلوگاه روز سه شنبه مورخ 5/12/93 ساعت 14ساختمان کانون سردفتران ودفتریاران

2- آمل -بابل - بابلسر- قائمشهر- سوادکوه- جویبار -سیمرغ- روزچهارشنبه مورخ 6/12/93 ساعت 14 بابل سالن هلال احمر

3- محمود آباد تا رامسر روزیکشنبه مورخ 10/12/93 ساعت 15 سالن سازمان جنگلهای چالوس

حضور همکاران الزامیست

/ 0 نظر / 23 بازدید