همایش هفتم به روایت تصویر

 

 

 

همایش هفتم با همت عزیزان وهمکاران قمی با شکوه وبسیار زیبا برگزارشدحضور معاونت  محترم ثبت اسنادجناب آقای انجم شجاع ومعاونت رئیس جمهور جناب صدرنوری ودشتی اردکانی ریاست محترم کانون مرکز وجناب سیروس عزیز واعضای هیات مدیره کانون کیفیت همایش را چند برابر کرد واین نوید را به وبلاگ نویسان وعرصه مجازی داد که هر منسجم تر وپشتکار بیشتر به تلاش خود برای حرفه دفاتراسنادرسمی درعرصه مجازی ادامه دهیم با تشکر وکسب اجازه ازجناب جمشیدی مدیریت وبلاگ وزین بنچاق وجناب صادقیان وثبت نگار وجناب امینی تصاویر هفتمین همایش را مشاهده فرمائید ضمنا گزارش بیشتر وتصاویر دیگر را دروبلاگ عزیزان فوق می توانید مشاهد نمائید 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهیه عکس ها :  آقای جعفر  آذری مغانجوقی

/ 2 نظر / 20 بازدید
امینی

سلام و عرض ادب . زحمت کشیدید همکار ارجمند و ببخشید کاستی ها را و سپاس .

دفتریارکاتب

سردفتران ودفتریاران گرامی.درهمایش 2روزه در مشهدکه باحضورریاست محترم ثبت اسنادبرگزارشدکانون خراسان پیشنهاداتی رابه ریاست ثبت ارائه نموده اند.مهمترین نکته بند12پیشنهادات میباشدکه درآن تقاضاشده سردفتران ودفتریاران دارای لیسانس حقوق پس از10سال کاردردفترخانه بدون ازمون وکالت عضو کانون وکلاشوند.لذاخواهشمندم دراین خصوص نقطه نظرت خودرادرکانون خراسان وکانون مرکز یاوبلاگ بنده اعلام دارید