روز 6دی برهمه همکاران سران دفاتر اسنادرسمی مبارک باد

امروز4دی 1393می باشد ساعت 12ظهر روز پنچ شنبه خبری نیست

طی ماه گذشته وحتی هفته جاری هرچه انتظارکشیدم ودروبلاگها جستجوکردم درب سایتها وکانونها وجوامع را زدم که عید سردفتر است کسی درب را باز نکرد هرچه منتظر شدم تا ازکانون مرکز وجوامع وکانون استانها خبری برسد نشد که نشد به جز چند سایت مانند کانون اصفهان وجامعه سردفتران ودفتریاران استان مرکزی عزیزان ازاراک وسایت کانون یزد جناب طباطبائی دوست داشتنی ودرسمت را ست کانون مرکز وبخاطر ابراز وجود بغیه وبلاگها وسایتهای همکاران وکانونها وجوامع به نظر می رسد نمی خواهند درجشن تولد خودشان قدمی بردارند

راستی مارا - کانونهارا- جوامع را- چه شده است که برای حرفه خود شغل خود ارزشی قائل نسیتیم ازهمت وشجاعت وخرد جمعی خبری نیست که نیست هیچ خبری واقدامی وتحرکی برای این روز بزرگ وجود ندارد لذا این روز ها را پیشبینی کرده بودم ودرهمان هفته اول بعد از 6دی سال قبل متذکرشده چنانچه گروهی دل سوز وفرهیخته اگر پای کارنیایند باز هفته وروزهای آخر سال جدید چه کنم چه نکنم دست می گیریم وافسوس که زمان را ازدست می دهیم

پس بیائید یا حذفش کنید وخیال همه را راحت کنید تا فکری بحال بی حال خود ما کسان بی کس داشته باشیم ودلمان را خوش نکنیم به امیداینکه سران دفاتراسنادرسمی هم روزی دارند

درهرصورت روز 6دی روز سردفتر ویا روز دفاتراسنادرسمی برهمه همکاران وفرهیخته گان مبارک باد

 

 

 

/ 2 نظر / 20 بازدید
ساروی ایراندوست

سید جان سلام دی ماه ره ول هاکن ته حال خوار هسته انده جوش نزن خدای ناکرده ته حال خراب وونه اما نتومبی مراسم سوم و هفتم بوریم خدای نکنه ان شائ الله سالم و تندرست باشید

شکوهی 18 مهاباد

با ذسلام و عرض ادب ،دوست من به نوبه خود منهم این روز خجسته و مبارک را خدمت شما و همچنین کلیه ارکان دفاتر اسناد رسمی و همه ارگانهایی که برای صلابت سند رسمی تشویش دارند تبریک عرض مینمایم . همکار گرامی روزت مبارک