نکته این هفته

هرچه بیشترتصمیم بگیرید   قدرت تصمیم گیری شما بیشترمی شود

 

 

درهرسفرهم توفان هست وهم آرامش پس درنبرد بین روزهای سخت وانسانهای سخت این انسانهای سخت هستند که باقی می مانند نه روزهای سخت  .

/ 1 نظر / 29 بازدید
شکوهی 18 مهاباد

با سلام و عرض ادب دوست من (الکسی مکنزی )میگوید علت هر شکستی عمل کردن بدون فکر است .پس میتوان نتیجه گرفت کع : زندگی نمیتواند بازیچه دست اقبال باشد ،بلکه فرصتی عظیم است که باید از آن استفاده کرد و مغتنم شمرد .پس اگر باورداریم که خداوند متعال همه چیز را در یک روز نیافریده ،پس جه جیز باعث این توهم شده که من بیاندیشم که میتوانم همه چیز را در یک روز بدست آورم !!!!!