نکته این هفته

مرادردیست اندر در  ازغم عشق جگر سوزی

که گرگویم به کس ترسم زبانم در دهان سوزد

باتشکر از همکار خوبم شکوهی عزیز

 

 

وقتی دیدم درشکه را اسب می کشد وانعام رادرشکه چی میبرد

وبه چشمان اسب چشم بند زده وبردهانش پوزبند تاکم ببیندوکم بخورد ودم نزند

همه چیز را فهمیدم ...

/ 1 نظر / 32 بازدید
شکوهی 18 مهاباد

با سلام و عرض ادب دوست من میگویند عمر مفید ما از زمانی شروع میشود که اختیار سرنوشت خویش را در دست گیریم ،پس نتیجه اینکه دشوار ترین قدم ،همانا قدم اول است . ....... هر که از درگاه عزت یافت توفیق قبول ...... پیش درگاهش کمر بندد به خدمت روزگار ( سنایی)