نکته این هفته

اززمانی که شناختمش بسیارجدی بود وپرانرژی ازاین رو می دانستم مصمم نیز هست

هرشنبه صبح به پیام اوبیدارمی شوم ودیگر عادت شده است اگرکمی زودتر بیدارشوم به انتظار می نشینم تا صدای پیامک بگوش برسد ودیگر شک ندارم که سلام با لطافت همراه با غزل ویا شعر زیبای صبحگاهی رفاقت را تمام می کند وچگونگی قصور را به بنده گوشزد می کند هرچه تلاش می کنم نمی توانم گوشه ای از صمیمیت وشکیبائی وی را جبران کنم لذا توجه به برخی ازنکات خود گویای صدق وصفای اوست

چقدرزیباودل انگیز است هربامداد که چشم بازمی کنی

عزیزانی داری که به آنها بگویی سلام ودعایشان کنی

نازنینم سلام وصبح بخیر

هرصبح باسلام توبیدارمی شویم ازآفتاب چشم توسرشارمی شویم

درچشمهای آبی ات ای تا افق وسیع یک آسمان ستاره سیار می شویم

یک آسمان ستاره ویک کهکشان شهاب برروی شانه های شب آوارمی شویم

چندین هزار پنجره لبخند میزند تاروبه روی فاجعه دیوارمی شویم

روزی هزار مرتبه تامرگ می رویم روزی هزارمرتبه تکرارمی شویم

فردادوباره صبح می آید این مسیرچشم انتظارلحظه ای دیدارمی شویم

وقتی هرروز صبح شنبه نازنینی ترا این گونه خطاب کند ومورد لطف قراردهد چه می توان گفت به این عزیز خوش ذوق ودوست وهمکارگرامی

از این رو نکته این هفته با سلام به همکاردوست داشتنی جناب فرامرز جمشیدی سردفتر 555تهران وتقدیر وسپاس ازشعرها وغزلها وقصیده های زیبای اووبا سلام ودرود به همه همکاران وآرزوی هفته خوش برای همه نگارش می کنم

به امید هفته ای سرشار ازشادی وخوشی

/ 2 نظر / 18 بازدید
شکوهی 18 مهاباد

با سلام و عرض ادب دوست من افراد موفق کارهای متفاوتی انجام نمی دهند بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام میدهند ، پس اگر میخواهیم تاثیر گذار باشیم باید که مخاطب خود را از ته دل دوست داشته باشیم ، عشق و علاقه ذهنی ما مثل امواجی است که بسان تابش آفتاب مهر و محبت را در قلب مخاطب زنده میکند چرا که شرط صمیمیت وتاثیر گذاری دوست داشتن است ،وصف حال جناب آقای جمشیدی را برشمرده بودید که بر ما پوشیده نبوده و نیست براستی که به داشتن چنین دوست وهمکاری بر خود میبالم و از خداوند سبحان همواره آرزوی سعادت و تندرستی ایشان را دارم .

همکار

جناب آقای جمشیدی جدا پشتکارخوبی دارند خدا حفظش کند