پست های ارسال شده در آدر سال 1390

شرایط ثبت نام درهیات مدیره جامعه سردفتران ودفتریاران مازندران

قابل توجه همکاران سردفترودفتریار استان مازندران براساس تصمیمات متخذه افرادی که تمایل به ثبت نام درهیات مدیره جهت شرکت درانتخابات رادارنددرصورت ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 19 بازدید

اولین جلسه اعضای هیات اجرائی .نظارت برانتخابات جامعه سردفتران ودفتریاران مازندرا

 درخصوص چگونگی اجرائی شدن انتخابات براساس مصوبات  هیات مدیره ومشخص شدن اعضای هیات اجرائی ونظارت درنهایت روزدوشنبه مورخ 7/9/1390 اعضای ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 21 بازدید

هفتم بهمن 1390 انتخابات جامعه سردفتران ودفتریاران مازندران

درتاریخ 2/9/1390باحضورجمعی ازسران دفاترواعضای هیئت مدیره جامعه استان پس ازبحث وتبادل افکار درنهایت مقررشد درتاریخ 7/11/1390 انتخابات هیئت مدیره جامعه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 22 بازدید