پست های ارسال شده در بهمن سال 1390

اطلا عیه مهم انتخاباتی جامعه سردفتران ودفتریاران مازندران

باتوجه به برگزاری انتخابات جامعه سردفتران ودفتریاران مازندران در7/11/1390وبه لحاظ تماسهای مکرر همکاران مراتب زیر به استحضارهمکاران محترم میرسد 1/انتخابات درروز ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 27 بازدید