پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1392

چهارمین نشست وبلاگ نویسان سردفتران ودفتریاران به روایط تصویر

اینبار اصفهان شورونشاط دیگری داشت چون دربین فرهیختگان ودانشمندان حرفه دفاتراسنادرسمی نخبگان عرصه مجازی حضور پرنشاطی داشتند آنانیکه درهرزمان ضررورت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 58 بازدید

تسلیت به همکارسردفتر 17بابل

هوالباقی  بانهایت تاثرارتحال پدربزرگوارجناب آقای وحیدرضا مهدوی سردفتر 17بابل وعضوهیات مدیره سردفتران ودفتریاران مازندران را به اطلاع عزیزان وهمکاران میرساند مدیریت وبلاگ ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 17 بازدید