پست های ارسال شده در بهمن سال 1392

حضوروسخنرانی خانم مولاوردی درساری درهمایش نخبگان زنان استان مازندران

برابر قرارقبلی ساعت 19روز دوشنبه مورخ 28/11/1392به اتفاق همکاران عزیز آقایان علی متولیان سردفتر112ساری وطالب نادری سردفتر386ساری بمنظور شرکت درمراسم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

حضوروسخنرانی خانم مولاوردی درساری درهمایش نخبگان زنان استان مازندران

برابر قرارقبلی ساعت 19روز دوشنبه مورخ 28/11/1392به اتفاق همکاران عزیز آقایان علی متولیان سردفتر112ساری وطالب نادری سردفتر386ساری بمنظور شرکت درمراسم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

حضور معاون امورزنان وخانواده ریاست جمهور ی را به استان مازندران گرامی میداریم

معاون امورزنان وخانواده رئیس جمهور درمازندران -- شهرستان ساری    سرکارخانم شهیندخت مولاوردی معاونت امورزنان وخانواده ریاست جمهوری همکارفرهیخته سردفتر اسنادرسمی  1012تهران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید