پست های ارسال شده در بهمن سال 1393

تقییرشناسه کاربری ور مز عبور vpnدفاتراسنادرسمی

بنابه اعلام دفترتوسعه وفناوری واطلاعات سازمان  ثبت اسنادواملاک کشور ازصبح روزچهارشنبه مورخ 1393/11/8شناسه کاربری و رمز عبور vpnدفاتر اسنادرسمی سراسرکشورتقییرخواهدیافت همکاران ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 34 بازدید