پست های ارسال شده در خرداد سال 1394

حضور اعضای هیات مدیره وکمیته پارلمانی کانون مازندران وجناب دشتی وجناب سیروس ومدی

حضور اعضای هیات مدیره وکمیته پارلمانی کانون مازندران وجناب دشتی وجناب سیروس ومدیرکل ثبت ورئیس ثبت ساری ومسئول بازرسی ثبت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 24 بازدید

گزارش مختصر دیدار اعضای هیات مدیره وکمیته پارلمانی کانون مازندران درمجلس و...

پیروجلسه مورخ 1394/01/11اعضای هیات مدیره وکمیته پارلمانی کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران با آقای دکتر سید هادی حسینی نماینده محترم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 26 بازدید