جایگاه پارس وندار درعرصه مجازی

 

 

ایجاد روابط اجتماعی درزندگی عادی وروزمره بعنوان یکی از ارکان اساسی جامعه رشد ونمو جدیدی می گیرد وهرروز با گسترش علم وگستردگی تکنیک ملاحظه می شود این روابط اجتماعی با ساختارجدید به خدمت بشریت آمده تا روابط انسانها درسراسرکشور نزدیکتر گرددامروز هیچ نقطه ای ازجهان اطلاع رسانی ویا اعلام خبر به روش سنتی ویا حضوری انجام نمی پذیرد .دیگر تلفن ها به شیوه نوفعالیت می کنند وبصورت جدید تر برای اطلع رسانی وخبر واظهارنظر ها نمود پیداکرده وعصر اینترنت جایگزین وسائل کهن شده تاهم بشر به دانش وتکنیکی که خود کاشف آن بوده وخود ساخته استفاده بهینه ببرد وهم به سایر افراد جامعه درتمامی نقاط دنیا سرویس ارائه نماید

 

امروز بعضا خبرها قبل ازاینکه به مطبوعات وصدا وسیما تلکس شود ومخابره گردد ازطریق همین تکنیکها وبه فوریت به سراسر جهان مخابره وکمترازدقیقه ای تمامی جهان ازاطلاعات تازه ونو مطلع می شوندواین امر تحقق نمی یافت مگر با تلاش وکوشش عده ای ازافراد جامعه .

لذا سران دفاتر اسنادرسمی همچون سایر اقشارجامعه  امروزبا حضورگسترده درعرصه مجازی اعم از وب سایت ووبلاگ وسایر دانش نوع درسدد دریافت وارسال اطلاعات جدید هستند به همین دلیل هرروز مشاهده می شود یک سردفتر ویا یک دفتر یار به آمار وبلاگران اضافه می شود

وپابه عرصه مجازی گذاشته تا هم خودمنتفع گردد وهم داشته های خودرا به دیگران معرفی نماید

 

در5سال قبل وقتی بطورجدی وبصورت جمعی  وارد عرصه مجازی شدیم باورنداشتیم که به این سرعت احتمالات را به باور وبه یقیین تبدیل کنیم وقتی صحبت ازیکسان سازی اطلاعات ومرکزثقل برای اتحاد وهمدلی ورساندن صدای واحد مطرح بود فکرمی کردیم کارسختی پیش رو داریم اما باهمت گروه پیشتاز واساتید این حرفه به جایگاهی رسیدیم که خود را باورکردیم وحال یقیین داریم درجهت اعتلای حرفه خود بخصوص درعرصه مجازی گامی به بلندای اینترنت برداشته ایم با تاسیس پایگاه اطلاع رسانی دفاتراسنادرسمی برای تمامی امورشامل اخبار . مقالات .پرسش وپاسخ وتالارگفتگو ودانشنامه وسایر موضوعات مرتبط  که اداره هرکدام ازاین موضوعات همت والا وعشق وعلاقه خاصی می طلبد تا بتوان به اهداف کلان جامعه مجازی رسید

 

پارس وندار می تواند نیاز اساسی همکاران را برطرف نماید چون درنظراست بعنوان مرجع فعالیت گسترده وچشمگیری داشته باشدوجایگاه پارس وندار درعرصه مجازی باید چون نگینی بدرخشد

لذا ازهمه همکاران گرانقدر وفرهیخته اعم از سردفترودفتریار ء پیشکسوتان وبازنشستگان عزیز ء صاحبان قلم واندیشه .حقوق دانان واساتید دانشگاهی .کانونها وجوامع سراسر کشور تقاضا دارد با ارائه مقالات . مطالب. نظرات ورویدادها وبیان مشکلات وآنچه که مورد خواسته باشد به پارس وندار ارسال تا بتوان بعنوان مرجع دفاتراسنادرسمی استفاده مطلوب ازآن برد زیرا سیاستهای اجرائی پارس وندار نیز درجهت همین خواسته تدوین شده است که عینا ارائه می گردد

سیاستهای تیم اجرایی پارس وندار بدین شرح است:

 
1-تیم اجرایی پارس وندار پایبندی خود را به مفاد منشور اخلاقی وبلاگ نویسان حوزه دفاتر اسناد رسمی که در سومین نشست سراسری سردفتران و دفتریاران وبلاگ نویس به تصویب رسید، اعلام می دارد.

2-تیم اجرایی پارس وندار از یکایک همکاران عزیز و ارجمند سراسر کشور، پیشکسوتان، صاحبان قلم و اندیشه با افتخار در راستای افزایش غنای علمی پارس وندار دعوت به همکاری می نماید و در راستای تحقق این مهم تمام توان خود را به کار خواهد بست.

3- تیم اجرایی پارس وندار خود را موظف به دفاع همه جانبه از منافع معنوی و مادی این منصب مقدس می داند.

4- تیم اجرایی پارس وندار از هر ایده و طرح و برنامه و پروژه قانونی که هم راستای منافع معنوی و مادی این منصب مقدس باشد، دفاع نموده و با آن همراهی خواهد نمود.

5-تیم اجرایی پارس وندار از هر ایده و ارایه طریقی که موجبات ارتقاء عملکرد پارس وندار را فراهم آورد، استقبال می نماید.

6-تیم اجرایی پارس وندار پرسش و پیگیری مطالبات حرفه ای همکاران را وظیفه اصلی خود می داند و انتقاد سازنده همراه با ارایه طریق را در دستور کار قرار می دهد و بر دفاع از حقوق حرفه ای همکاران اصرار می ورزد.

7-پایبندی به قانون، رعایت اخلاق، نگاهی علمی به مسایل، شفاف سازی، تبادل آزاد اطلاعات و دفاع از منافع حرفه ای روح حاکم بر پارس وندار خواهد بود

/ 1 نظر / 18 بازدید
امینی

سلام و عرض ادب و احترام . فعالیت جدی و جدید پارس وندار را تبریک گفته و ضمن سپاس از زحمات شما به عنوان یکی از دست اعضای شورا بنده نیز امیدوارم همکاران محترم و به خصوص فرهیختگان اهل نظر و قلم از حرفه کاتبان بالعدل در جهت همکاری تلاش نمایند .