دیدارنوروزی هیات مدیره کانون مازندران با نمایندگان ومسئولین استان

ضمن تبریک  سال نو و آرزوی توفیق روز افزون برای همه همکاران اعم از سردفتران و دفتریاران و خانواده محترمشان کانون سردفتران و دفتریاران مازندران پس از تشکیل کمیته های مختلف با عنایت به منویات مقام معظم رهبری بعنوان سال دولت و ملت همدلی و همزبانی ، با مسئولین استان دیدارها و ملاقاتهای ذیل انجام که مراتب به اطلاع میرسد .

1 –در پی مصوبه هیات مدیره کانون و تاسیس معاونت پارلمانی با دعوت از نمایندگان محترم شهرهای مختلف استان مازندران در مجلس شورای اسلامی بدوًدر تاریخ 11/1/1394 با حضور آقای دکترسیدرمضان شجاعی نماینده محترم مردم ساری ومیاندرودو آقای دکترسیدهادی حسینی نماینده محترم مردم قائمشهر وسوادکوه وجویبار وسیمرغ   و با حضور اعضای هیات مدیره تشکیل جلسه داد و پس از خوش آمدگویی جناب حیدرزاده ریاست محترم کانون جناب آقای دکترشجاعی فرمودند میتوان از سردفتر بعنوان مشاور در کمسیونهای مجلس استفاده کرد همچون مشاوران سایر دستگاهای دولتی و سازمانها و همچنین بهره گیری از رسانه ها ، اطلاع رسانی ، افزایش مصادیق صلاحیت دفاتر  اسناد رسمی و حضور در مجلس از سوی ثبت و کانون اهم از مسائلی بود که ایشان فرمودند از سر دفتر  میتوان بعنوان مشاوری مطلع و آگاه برای کمیسیونهای مختلف مجلس استفاده نمود و از ظرفیت دفترخانه ها برای ثبت معنوی ، ثبت آثار فرهنگی و معنوی استفاده کرد .و سپس جناب دکترسید هادی حسینی  نماینده محترم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک بمناسبت سال نوو استقلال کانون مازندران و آرزوی توفیق برای هیات مدیره  کانون اظهار داشت برای شفاف سازی امور مالکیت و قوانین خوب برای مالکیت در همه کشورها از کارشناسان مجرب در هنگام تصویب قوانین استفاده می شود که در ایران نیز باید دفاتر اسناد رسمی که حقوق دان و آشنای به امورات ثبتی ، حقوقی میباشد .در جریان اصلاح قوانین و تدوین قوانین اعم از قوانین مربوط به قوه قضائیه – ثبت و دفاتر اسناد رسمی  استفاده کرد . پیشنهاد میشود با هماهنگی که بعمل خواهد آمد در کمسیونهای مختلف مجلس حضور داشته باشند بخصوص کمیسیون حقوقی  که اعم از قوانین برای تصویب از این کمیسیون می گذرد .

متعاقباً در تاریخ 18/1/1394 با هماهنگی بعمل آمده با حضور مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان جناب آقای ولی اله عبدی کمیشانی نشست در اداره کل دادگستری استان مازندران خدمت جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج محمدعلی تقوی فردمدیر کل محترم دادگستری مازندران تشکیل شد  بدواً آقای عبدی توضیحات مبسوطی در خصوص چگونگی تشکیل کانون و شکل گیری کمیته های مختلف از جمله کمیته پارلمانی ، کمیته آموزشی ،  کمیته حقوقی ، مسائلی مطرح و سپس جناب حیدرزاده ریاست کانون استان  نیز در خصوص جایگاه سران دفاتر اسناد رسمی و بعنوان کاتبان بالعدل و چگونگی تنظیم سند و قضا زدائی توضیحات مبسوطی فرمودند سپس جناب آقای محمد تقی تقوی فرد  مدیر کل محترم دادگستری استان مازندران ضمن خیر مقدم و تبریک سال نو و تبریک استقلال کانون مازندران بیانات بسیار شیوا و اظهارات مبسوط بمنظور راه گشایی امور دفاتر اسناد رسمی فرمودند از جمله  در سال همدلی و همزبانی با توجه به فرمایشات  مقام معظم رهبری و نقش و جایگاه اسناد رسمی در نظم بخشیدن و یا بی نظمی امور زندگی بشری پرداخت و کار دفاتر اسناد رسمی را بسیار سنگین و دقیق برشمرد که کارش نظم بخشیدن به بی نظمی ها جامعه و انسانها میتواند باشد و جامعه به عملکرد دفاتر ایمان و اطمینان دارد و این خود افتخاریست بسیار بزرگ که حتی دارندگان اسناد بعضاً در مقابل قضات هم مقاومت میکنند و قانون هم این اسناد  را  ارزشمند میداند .

فلذا باید قدر  این حسن و خوبی را دانست چون حتی یک تخلف کوچک می تواند این ارزش را لکه دار نماید باید در این مورد دقت کرد و جایگاه دفاتر حفظ شود شاید  بتوان از اشتباه صرفنظر  کرد اما تخلف قابل چشم پوشی نمی باشد .

ایشان فرمودند سرمایه دفاتر اعتماد است و سند یک مدرک پسندیده است همانطور یکه ماهیت عسل شیرینی است اعتماد را هم نمیتوان از دفاتر جدا کرد و اگر اعتماد  از صنف شما برود ماهیت دفاتر نیز از بین میرود  و دستگاه قضاء نیز  هم مکلف است به سند رسمی اعتبار دهد که در قوانین مختلف بدان اعتبار داده است .

دادگستری با سازمان ثبت ارتباط تنکاتنگ دارد و مجموعه ثبت را حمایت میکند و در هر مورد چه ثبت و چه کانون سردفتران استان نیاز به کمک از سوی دادگستری می باشد دادگستری آن را از مجموعه خود می داند و آمادگی ارائه کمک را داریم  و انشاء اله در این سال همدلی و همزبانی را عملاً محقق کنیم .

در پایان جناب حیدرزاده رئیس کانون خواستار تشکیل شوراهای حل اختلاف صنفی برای دفاتر اسناد رسمی در سطح استان مازندران گردید که مراتب مورد موافقت مدیر کل محترم دادگستری مازندران قرار گرفت .

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران 

/ 0 نظر / 24 بازدید