هوالباقی

به اطلاع همکاران می رساند

جناب آقای عادل روحی سردفتر 168ساری درغم ازدست دادن مادرمکرمه خویش به سوگ نشسته است مدیریت وبلاگ ضمن تسلیت به نامبرده وآرزوی علو درجات برای مرحومه سیده نسا ساداتی مادرجناب روحی مراسم سومین روز را به اطلاع می رساند

مراسم روز سوم

پنجشنبه مورخ 1393/8/8 ساعت 15الی 17

واقع درساری  بلوار کشاورز روستای آهی دشت

ازهمکاران برای تسلی خاطر بازماندگان دعوت بعمل می آید

/ 0 نظر / 16 بازدید