نکته این هفته

علت هر شکستی عمل کردن بدون فکر است .پس میتوان نتیجه گرفت که: زندگی نمیتواند بازیچه دست اقبال باشد ،بلکه فرصتی عظیم است که باید از آن استفاده کرد و مغتنم شمرد .پس اگر باورداریم که خداوند متعال همه چیز را در یک روز نیافریده ،پس جه جیز باعث این توهم شده که من بیاندیشم که میتوانم همه چیز را در یک روز بدست آورم !!!!!

/ 2 نظر / 17 بازدید
شکوهی 18 مهاباد

با سلام و عرض ادب دوست من زندگی موهبت و هدیه خداوند است به ما انسانها و نحوه درست زندگی کردن ما هدیه ما به خداوند است . پس آن کس که لذت یک روز زیستن را تجربه کند گویی که هزار سال زیسته است و آنکه امروزش را در نمی یابد ،هزار سال هم به کارش نمی آید . با تشکر