حضور اعضای هیات مدیره وکمیته پارلمانی کانون مازندران وجناب دشتی وجناب سیروس ومدی

حضور اعضای هیات مدیره وکمیته پارلمانی کانون مازندران وجناب دشتی وجناب سیروس ومدیرکل ثبت ورئیس ثبت ساری ومسئول بازرسی ثبت مازندران درصحن مجلس ساعت 7صبح ازمنزل یکی ازبستگان درتهران به قصد هماهنگی با ریاست محترم کمیسیون حقوقی وقضائی مجلس حرکت کردم قبلا طی تماسی که حاصل شد مشخص گردید کمیسیون حقوقی روز چهارشنبه جلسه ندارد وبنده وجناب غضنفری تلاش نمودیم تا دیدار با یکی از اعضای کمیسیون داشته باشیم میسر نشد حتی ساعت 12شب جناب غضنفری پیام داد که جلسه فردا منتفی است حدود ساعت 7/20صبح به جناب غضنفری زنگ زدم که برای چندمین بار تلاش کن حداقل با جناب دکترملکشاهی ریاست محترم کمیسیون حقوقی دیدار انجام گیرد ساعت 7/40صبح نامبرده تماس گرفت که جلسه با جناب دکتر ملکشاهی ساعت 8/30برقرار است ولی تعدادمعدود باشد وبه همکارخوبم عرض کردم فوری خودش را به مجلس برساندکه نامبرده نیز حضوریافت جادارد ازهمکاربسیار گرانقدر به لحاظ حضور تا پایان تمامی جلسات تشکر نمایم به درب شمال رسیدیم وهماهنگی انجام پذیرفت ودوباره به درب شمال شرق مجلس رفته وهمکاران بسیار خوبمان که از شهرهای مختلف مازندران خودشان را به موقع به مجلس رسانیده بودند ملحق شدم وبلافاصله به اتفاق هیات مدیره وتعدادی از اعضای کمیته پارلمانی وجناب سیروس که وی نیز ساعت 8صبح درب مجلس انتظار دیدار را می کشید همراه با مدیرکل ثبت استان وریاست ثبت ساری ومسئول بازرسی ثبت استان خدمت جناب دکتر ملکشاهی رسیدیم ومذاکرات بسیار خوبی انجام که جناب حیدرزاده ریاست محترم وجناب دکترشعبانی نایب رئیس کانون مازندران وجناب سیروس خزانه دار وعضومحترم کانون مرکز دیدگاها ونظرات خود را مطرح کردند لذا جلسه با تذکر اینجانب حدود ساعت 9/30صبح پایان یافت ومقرر شددرزمان کوتاه هیات مدیره کانون مازندران وکانون مرکز وچند تن از اعضای کمیته پارلمانی درجلسه کمیسیون حقوقی وقضائی مجلس حضور یابیم بلافاصله به اتفاق ازدرب شمال مجلس به سمت درب شمال شرقی مجلس به سایر دوستان ملحق شدیم وجناب محمدی ازدفتر جناب دکتر سید هادی حسینی نماینده محترم قائمشهر وهمچنین مسئول روابط عمومی مجلس منتظر بودند تا همکاران را به صحن مجلس هدایت کنند لذا دراین مرحله جناب دشتی اردکانی نیز به همکاران اضافه شدند وبا توجه به لیست 40نفره ای که چند روز قبل به روابط عمومی مجلس فاکس نموده بودم وارد صحن مجلس شدیم

صحن مجلس شورای اسلامی سران دفاتر اسنادرسمی به روایت تصویر

 

/ 1 نظر / 24 بازدید
امیر

سلام [لبخند] امام سجّاد عليه السلام: خوددارى از آزار رساندن ، نشانه كمال خرد و مايه آسايش دو گيتى است. خوشحال میشم به من هم سر بزنید. در پناه خدا